MDG: – La oss droppe den ovale weekend til verdens storbyer

Vigdis Elene Johansen, Berit Maske Rabås. Miljøpartiet De Grønne, Sortland  Foto: Innsendt

Meninger

Å velge politikere som tar klima (krisen/spørsmål) på alvor er det beste vi kan gjøre. Velge, det gjør vi hvert andre år, da er det opp til oss vanlige borgere å ta de rette hverdagsvalgene. Så da fortsetter vi å kildesortere avfall og følger opp Reno- Vest sitt utmerkede tilbud. Til dette hører også avhenting av det oppsamlede avfallet fra strender og langs veier - en aktivitet som samler folk som en bølge fordi vi vet at plast kan være dødelig for livet i havet.

Kunne vi la bølgen rulle utover hele året også? Vi burde også si nei til de enorme mengder plastemballasje som blir prakket på oss i alle butikker. Et annet grep vi som folk kan ta i hverdagen er å begrense flyreiser når det er mulig. La oss droppe den ovale weekend til verdens storbyer, og er det nødvendig med enda en sydentur i år.

Vi har et valg !