«Politikerne har en jobb å gjøre for å gjenvinne tillit på Holand»

Meninger

Det kom overaskende på beboerne på Holand at kommunen hadde gitt Eidsfjord Sjøfarm AS tillatelse til å etablere et oppdrettsanlegg i bygda. Mange fikk følelsen av at her hadde oppdrettsselskapet og kommunen stukket hodene sammen, og planlagt anlegget bak ryggen på innbyggerne. Det oppstod umiddelbart en storm av protester mot at det skulle bygges et stort dominerende oppdrettsanlegg i et område, som i de kommunale planene er definert som et viktig friluftsområde. Kommunen, med daværende ordfører i spissen påstod imidlertid hardnakket at tiltaket var forskriftmessig bekjentgjort og at regelverket var fulgt til punkt og prikke.

Da bygda tok kontakt med fylkesmannen ble det opplyst at i og med at kommunen hadde gitt grønt lys for anlegget, var det lite han kunne gjøre, annet enn å påse at lover og forskrifter ikke ble brutt.

Mange instanser og enkeltpersoner gav uttalelser før saken ble behandlet i de kommunale organene, men til ingen nytte. Det lot ikke til at alle medlemmene i formannskapet hadde lest innspillene som var kommet. Behandlingen minnet om en farse. Miljø, fare for forurensning og påvirkning på det biologiske miljøet ble ikke vektlagt av flertallet. Partiet Høyre var derimot bekymret for at kommunen kunne gå glipp av framtidig tildeling fra Havbruksfondet, dersom anlegget ikke ble bygd.

Ved avstemmingen i formannskapet gikk to parti mot etablering, Senterpartiet og Rødt. De øvrige, som utgjør flertallet, gikk inn for etablering av anlegget.

Fylkesmannen innvilget delvis søknaden fra Eidsfjord sjøfarm, men er kritisk til flere forhold ved lokaliteten og stiller en rekke betingelser for etablering og drift av oppdrettsanlegget.

Under kommunevalget i høst fikk de partiene som er positive til anlegget seg en skikkelig nesestyver fra befolkningen på Holand. Det partiet som fikk suverent flest stemmer i Holand valgkrets var Senterpartiet, og på andreplass kom Rødt. Begge disse partiene går mot etablering av oppdrettsanlegget.  Deretter kom Arbeiderpartiet, Høyre og de andre småpartiene.

Det er tydelig at dersom de partiene som var tapere ved kommunevalget skal kunne gjenvinne tillit, har de en jobb å gjøre. De må innta troverdige standpunkt istedenfor å prioritere kortsiktig økonomisk vinning.

En start for å bygge tillit kan være å ta opp saka om oppdrettsanlegg på nytt, og denne gang ta hensyn til de innspill som har kommet tidligere, og samtidig avvente kystsoneplanen for Vesterålen som ble vedtatt i regionrådet i 2016,- prosjektleder startet arbeidet 1. oktober 2018.

Formålet med planen er satt opp i tre punkt :

1. Å gi økt kunnskap om konsekvensene av ulike typer sjøbasert arealbruk.

2. å gi økt kunnskap om ulike interessenters bruk av sjøområdene i regionen.

3. Å definere bærekraftbegrepet for arealforvaltning i sjøen.

Det heter videre at bærekraftbegrepet ligger som en forutsetning for planprosessen.

Det vil således være helt i tråd med vedtaket i regionrådet å avvente etablering av oppdrett i fjæresteinene på Holand.