«Nye krumspring fra rødt»

Meninger

I et innlegg på VOL 19. september hevder Rødts Johnny Torgersen og Tor Ottesen at jeg har tillagt dem og argumentert mot standpunkter som de ikke har i forbindelse med Sortland kommunes behandling av søknaden fra Eidsfjord Sjøfarm om ny oppdrettslokalitet på Holand.

Forsøket på å vri seg unna påstandene som framkom i deres første innlegg 14. september, imponerer neppe noen utenfor Rødts egne rekker. For det er ikke tvilsomt at Torgersen og Ottesen både har formidla og gått god for de påstandene jeg har kritisert dem for.

Når det påstås at formannskapets behandling av saka «minnet om en farse», kan man ikke etterpå komme springende å si at man likevel ikke meinte at formannskapets behandling var en farse.

En farse er komisk teater, som regel med innslag av det usannsynlige. Begrepet politisk farse blir brukt når politisk spill og spetakkel overskygger det ei sak egentlig handler om.

Jeg kan ikke sjå at det hefter noe komisk ved formannskapets behandling. Ei heller at det var spill og spetakkel som prega behandlinga. At ikke formannskapet delte Rødts oppfatning om konsekvensene av en oppdrettslokalitet på Holand, kvalifiserer ikke til å definere behandlinga som en farse. Like lite som det er noe farseaktig ved å påpeike at framtidige midler fra Havbruksfondet kunne bli påvirka av om kommunen fikk en ny oppdrettslokalitet eller ikke.

Når Rødt skriver at mange fikk følelsen av at søkeren og kommunen hadde stukket hodene sammen og planlagt anlegget bak ryggen på folk, og ikke med et ord distanserer seg fram en slik virkelighetsbeskrivelse, kan det ikke oppfattes på anna måte enn at Rødt går god for påstanden. Og når det hevdes at noe skjer bak ryggen på folk, er det synonymt med at det skjer i hemmelighet.

Torgersen og Ottesen benytter også anledninga til å komme med nye påstander. Det påstås at oppdrettsnæringa forsøpler havet. Hva forsøplinga skal beså i, skriver de ingenting om. Og de skriver heller ingenting om at Rødts kommunepolitikere ikke har hatt noen skrupler når det gjelder å bruke av de 18 millioner kronene som kom rett i kommunekassa fra samme «søppelnæring».

Dette bare bekrefter det jeg har skrevet om i et tidligere innlegg: Pengene vil gjerne Rødt bruke. Men å legge til rette for at det faktisk kommer penger inn i kommunekassa, det vil de ikke være med på. Den oppgaven overlater de til andre partier å ta seg av. For deretter å kunne svinge pisken over de samme.