«Det er på høg tid at både miljøorganisasjoner og politikere tar rev i seila hvis de ønsker å bli tatt på alvor»

Meninger

Greta Thunberg etterlyser handling fra politikerne for å møte klimakrisa. Og møtes med jubel fra miljøorganisasjoner og sjølerklærte miljøpartier.

Men hvordan står det egentlig til med handlingsviljen hos disse organisasjonene og partia? Lar de handling følge ord? Og er handlingene de går for egna tiltak?

Vindkraft

Klimakrisa handler om å erstatte fossil energi med fornybar energi. I FN-rapporten «Green Energy Choices» kommer vindkraft ut som en vinner. Det gjelder for utslipp av klimagasser. For påvirkning på økosystemet. For forbruk av areal. Og for helse.

Norge har særlig gode forutsetninger for å produsere vindkraft. Men slik vindkraft vil ikke de mange som i dag hyller Greta Thunberg vite noe av. For synet av vindturbiner tåler de ikke. Det er knapt grenser for hvilken elendighet disse turbinene vil medføre. Og ekstra ille er det at utlendinger – ja til og med tyskere – har latt seg friste til å investere i den norske vinden.

Når mange på denne måten avviser å gjennomføre et klimatiltak som virkelig vil gjøre en forskjell, som også er lønnsomt, og som vil ha virkning i dag og ikke om 20 eller 50 år, er det ikke anna enn ei fallitterklæring.

Fiskeoppdrett

Verdens befolkning nærmer seg 8 milliarder. Om 30 år er det utsikt til at den vil passere 10 milliarder. Men hvordan skal vi klare å auke matproduksjonen samtidig som vi må redusere utslipp av klimagasser?

Her kommer sjømat inn som et viktig bidrag. En undersøkelse ved University of Washington i Seattle som ble publisert i 2018, viser at visse typer sjømat kommer svært gunstig ut klimamessig, jfr. kronikk av professor Alf Håkon Hoel publisert på Framsenteret 20. september i år.

Oppdrett av laks er en av disse. Men vel og merke lakseoppdrett som ikke krever pumping av vatn. Dvs. nettopp slik lakseoppdrett drives i Norge i dag.

Men denne typen klimavennlig oppdrett har både miljøorganisasjoner og såkalte miljøpartier i Norge satt seg som mål å få slutt på. I stedet vil de ha oppdrett inn i lukka anlegg – på sjø eller land. Lukka anlegg vil kreve kontinuerlig pumping av vatn – det stikk motsatte av klimavennlig oppdrett.

Det er på høg tid at både miljøorganisasjoner og politikere tar rev i seila hvis de ønsker å bli tatt på alvor.