Eldreomsorgen - igjen og igjen

Wenche Skar og Frode Holdhus  Foto: Arkiv

Meninger

Vi har innsett det lenge, det har ikke nyttet å nå fram til lokalpolitikerne. I hvert fall ikke når det gjelder eldreomsorgen. Kanskje hadde vi et ørlite håp om at et vedtak kan gjøres om. Som en politiker sa i en debatt: Et vedtak gjelder til neste vedtak er gjort. Men i kommunen vår er man urokkelig. Vedtatt er vedtatt, og når det er bestemt at heldøgnsbaserte omsorgsboliger (HDO) er det riktige tilbudet for mennesker med demenssykdom, så blir det sånn. Om tilbudet egentlig er ment for langt mer funksjonsfriske og bemanninga dermed er lav, hva gjør det? I en kommune hvor det ikke har stått om penger til ikke-lovpålagte oppgaver, er sykehjemsplasser for dyre.

Hvorfor kan ikke lokalpolitikerne satse parallelt på HDO og sykehjemsplasser? Begge tilbudene har sin plass i omsorgstrappa, men for ulike målgrupper. Hvorfor skal ikke mennesker med langt fremskreden demenssykdom få det beste tilbudet de siste årene av livet? Hvorfor ikke satse på å bygge et nytt og moderne sykehjem hvor kvaliteten på tilbudet er viktigst? Så kan eldre som greier seg bedre få tilbud om HDO?

Vi appellerer til det nye kommunestyret at dere tar dere tid til å finne ut hvordan status er for eldreomsorgen i Hadsel, både i hjemmetjenesten og på institusjonene, og planlegge for verdige og trygge omsorgstilbud. Slipp de pårørende til! Om de ikke er fagfolk, er de viktige stemmer!