– FrP ber dere i alle fall vurdere å foreslå endring av vedtaket fra 2016, i forbindelse med behandlingen av ny LTP

Meninger

I dag tirsdag den 8. oktober 2019 la Forsvarssjef Håkon Bruun-Hansen (FS) frem sitt fagmilitære råd (FMR) som skal danne grunnlaget for den videre behandlingen av stortingets vedtak om ny Langtidsplan (LTP) fra 2021 til 2025, Etter planen skal LTP behandles i vår sesjonen, før stortinget tar sommerferie.

På dagens pressekonferanse med FS går det frem at Andøya Flystasjon (AF) ønskes beholdes til fremtidig militær bruk som avlastnings/beredskapsbase. FS var ikke helt tydelig på hva en beredskapsbase innebærer, men det må jo bety at en skal beholde en stor del av infrastrukturen på AF. Det eneste som var klart var at vedtaket, som gjaldt flytting av den maritime kapasiteten skulle gjennomføres, dersom en følger FS sitt råd.

La meg først uttrykke at Andøy FrP er glad for at den viktige basen på Andøya skal opprettholdes i en eller annen driftsform. Hva dette blir vet vi faktisk ikke, her var hverken FS eller forsvarsminister tydelig. Gjennom lang tid har det kommet signaler om at Andøya skal benyttes f.eks. til beredskapsbase og eller forsterkningsbase. Dette uten at en har fortalt lokalpolitikere, Andøy kommune eller andre hva dette er og betyr. Andøy FrP sendte ett spørsmål til Forsvarsfraksjonens leder om en utdyping og forklaring på hva dette begrepet beredskapsbase er for noe, og spørsmålet ble sendt i mai 2019, og er ennå ikke besvart. Regjeringen har i revidert budsjett beregnet en kostnad på 2,7 milliarder over 20 år å drifte AF som beredskapsbase. Sentrale politikere har i flere sammenhenger sagt at en base er billigere å drifte enn to baser. Dette for å rettferdiggjøre stortingsvedtaket fra 2016 om å legge ned AF og bygge opp ny MPA infrastruktur på Evenes som allerede er på AF.

Andøy FrP uttrykker stor forundring og konstaterer at alle forutsetninger for vedtaket i november 2016, ikke lengre holder. I vedtaket skulle AF legges ned og arealer overføres til næringsaktivitet. Når Forsvarssjefen nå foreslår å båndlegge arealene på Andøya, i strid med vedtaket i 2016, er dette både oppsiktsvekkende og en kan faktisk hevde at vedtaket er en skandale.

Andøy FrP og andre med stor militær kunnskap, f.eks. tidligere Admiral Jakob Børresen, og flere med tung militær MPA bakgrunn, har siden 2016 hevdet at forutsetningen for stortingsvedtaket ikke holder. Jamfør innspill på utfordring med armering av fly, turbulens vedrørende plassering av MPA hangar, plassproblematikk, forurensing og ikke minst hva sluttregningen vil komme på til slutt. Etter hva vi erfarer er det enda ikke klart om det går å bygge en stor MPA hangar på Evenes uten at dette vil få konsekvenser for trafikkavvikling. 

I vedtaket som ble fattet i 2016 ble det hevdet at en bygging på Evenes for MPA skulle ha ett kostnadsestimat på ca 4,5 mrd kroner. I dag er dette ifølge våre kilder blitt justert til drøye 5.7 mrd, altså en foreløpig kostnadssprekk på 1.2 mrd. Vår påstand er at prosjektet på Evenes vil koste ett sted mellom 10 og 15 mrd, og kan dette forsvares når AF fortsatt skal driftes og brukes penger på som en beredskapsbase?

Det er en fjellvettregel som kan være verdt å bruke i denne saken, nå. «Det er ingen skam å snu».  Andøy FrP ber dere i alle fall vurdere å foreslå endring av vedtaket fra 2016, i forbindelse med behandlingen av ny LTP. Da tar en signalene som en fikk ved dette kommunevalget på alvor.

Dersom en nå velger å stå på det feilaktige vedtaket som ble gjort i 2016, bør en i alle fall så snart som mulig forklare både oss i lokallaget, og befolkningen, hva en beredskapsbase er og hva en tenker å bruke denne til på Andøya. Også for de ansatte på stasjonen i dag, som nå går i uvisshet, vil dette ha betydning.

Samtidig bør regjeringspartiene nå starte oppfylling av de tiltakene Stortinget selv vedtok i 2016, «ekstraordinære tiltak». Så kan det sikkert hevdes at dagens omstillingsvedtak, er nettopp dette, men det er vi helt uenige i. Ett konkret prosjekt som må og bør komme straks er vedtak om Andøy Spaceport og Dronesenter på Andøya. I tillegg burde oppfølging av NTP med Andenes havn vært løst før overføring til Fylkeskommunen. Dette er eksempler på det som kan ligne på «ekstra ordinære tiltak».

Andøy FrP stiller gjerne opp og tar gjerne imot besøk fra Stortinget.