Spør om skoleskysss i Hadsel

Veronica Vangen Evensen, Hadsel Venstre, har stilt følgende grunngitte spørsmål til kommunestyret i Hadsel.

veronica vangen EVENSEN: Uansett hva en måtte mene om skolesaken på Sandnes, er det liten tvil om at FAU-lederen har markert seg som en iherdig forkjemper for sitt lokalsamfunn. 30-åringen er også med i reetableringen av Langøya lokalutvalg. ARKIVFOTO 

Meninger

«I desember 2016 ble det vedtatt endring i skolebruksplanen og at ungdomstrinnet skulle flyttes fra Sandnes til Stokmarknes. Foreldrene ble lovet at bussen som skulle frakte ungene til og fra skolen skulle samordnes med undervisningstida ved Stokmarknes skole.

Ved bruk av rutebussen bruker nå de barna som bor lengst unna, det vil si på Slottnes, to og en halv time av sin fritid per dag, altså 12,5 timer per uke på å komme seg til og fra skolen, inkludert venting. Sagt med andre ord: to ekstra skoledager for barna på Slottnes og én ekstra skoledag for de fra Holmsnes.

I to år har det vært satt inn ekstra buss. Årsaken har vært at man har ment at belastningen var urimelig. Inneværende skoleår er første året hvor alle tre klassetrinnene er overført. Ved oppstart av inneværende skoleår svarer oppvekstsjefen foreldrene at bare Boreal klarer å skaffe buss og sjåfør, så skal bussen starte å kjøre igjen. Åtte uker ut i skoleåret får de samme foreldrene beskjed om at den ekstra bussen ikke vil bli satt opp fordi det i år er så mange elever som trenger skoleskyss.

Med tanke på lovnader, og ikke minst den ekstra belastningen som dette medfører for de ungene som blir fratatt store deler av sin fritid, vil Hadsel Venstre be om svar på følgende spørsmål:

  1. Kom det som en overraskelse på ordfører og administrasjon at elevtallet ville øke?
  2. Hvordan kan en økning i antall elever ansees som en god grunn til at en buss som har kjørt i to år skal opphøre?
  3. Kan man anse belastningen for ungene som lavere når de er flere?
  4. Mener ordfører at å fjerne ekstrabussen er god distriktspolitikk, og et tiltak som fremmer bolyst langs Eidsfjorden?
  5. Hva vil ordfører gjøre for å få tilbake ekstrabussen, eventuelt hva vil ordfører gjøre for å få en bedre samordning mellom skoleskyss og undervisningstid?»