Når penger rettferdiggjør overgrep mot de mest sårbare

Meninger

Barnekonvensjonen er en avtale mellom de fleste land i verden. Norge har undertegnet avtalen og tatt den inn i norsk lov. Forholder vi oss til loven eller er dette et dødt dokument som ikke blir tatt på alvor?

I artikkel 3 i Barnekonvensjonen står det at «voksne skal gjøre det som er best for barn.». Noen ganger vedtas bestemmelser som ikke nødvendigvis er det beste for barn. Da bør man ha veldig gode grunner. I saken rundt nedleggelsen av Bankplassen er det visstnok ingen som tar ansvaret for barns beste, og ingen vil fortelle hvilke vurderinger som er gjort for ivareta barns beste. Hvilke gode grunner argumenterer egentlig for nedleggelsen av Bankplassen?

Den eneste begrunnelsen er økonomi, men det tar ikke hensyn til barns beste. Pengene rår, men hvor mye penger er det snakk om? Hvilke andre budsjetter som påvirkes er ikke gjort rede for heller. Spørsmålet er like fullt det samme. Rettferdiggjør kapitalisme massive overgrep mot barn og deres familie?

Når det gjelder nedleggelsen av Bankplassen asylmottak, så fraskriver Barneombudet seg sitt ansvar ved å si de ikke kan gjøre noe. Barneombudet sin viktigste oppgave er å passe på at de som bestemmer i Norge følger barnekonvensjonen, slik fremkommer det på nettsiden til Barneombudet. UDI trenerer saken og nekter å ta ansvar. Dette handler fortsatt om mer enn at barn må flytte! Ingen har turt å stille regjeringen til veggs? Kan Hadsel kommune virkelig ikke gjøre noe?

Hvem har ansvar for at «barns beste» som skal ved alle handlinger som berører barn blir tatt hensyn til? 

Om staten kan tøye loven slik det passer budsjetter, uten å måtte stå til ansvar for reelle konsekvenser som medfølger, så tenker jeg at vi ikke lever i et demokrati.

Jeg savner imidlertid at flere politiske partier løfter saken opp i hierarkiet. Påtroppende ordfører Kurt Jensen sa 4.oktober til BLV under besøk på Bankplassen asylmottak at boksehanskene må på. Vel, vi venter på at du skal stige opp i ringen og kjempe.