– Nå må vi i Nord stå samla om vårt regionale nivå

Ordfører i Øksnes, Karianne B. Bråthen 

Meninger

Nå må vi i Nord stå samla om vårt regionale nivå. Det er ikke politikerne på fylket som er den store stygge ulven, det er staten, ved regjeringen. Nordland er et Norge i miniatyr, langstrakt og mange øyer, fjell og fjorder. Når bevilgninger skal styres etter antall innbyggere og antall innenfor en demografisk gruppe, taper vi i Nord. Hvorfor skal vi og våre ungdommer være mindre verdt enn ungdommer i storbyområdene?

Denne saken bør være dråpen som får begeret til å flyte over fordi det rammer våre ungdommer!

Før Øksnes fikk opprettet vg2 fisk og fangst, var argumentet mot etableringen at det var lave søkertall. Undertegnede mente at en etablering på Myre ville øke interessen, og det har vist seg å være rett. Etter at tilbudet også kom på Myre, har søkertallene vært gode. Dette viser at vi trenger begge tilbudene, både i Gravdal og på Myre.

Men vi trenger ikke bare fiske og fangst. Vi trenger flere valg for våre ungdommer: idrettslinje, restaurant og matfag, helsefag, TIPP etc. Færre tilbud vil gjøre det enda mindre interessant å bo her.

Staten er løsninga på å snu den negative utviklinga. Nedleggelser av skoletilbud vil da også medføre ytterligere reduserte statlige arbeidsplasser, som vi egentlig trenger fler av.

Her må vi adressere problemet der det hører hjemme - nemlig staten og regjeringa.

Jeg mener her at vi ikke skal skyte politikerne på Fylket. De er i en særdeles vanskelig situasjon med reduserte rammer fra Staten.

Nå må vi stå samla og be om økte rammer til Nordland Fylke. Ønsker staten å satse i nord, må de vise det i handling. Å legge opp til så stramme rammer for Nordland Fylke, som er et Norge i miniatyr, betyr nedbygging av vårt Fylke. Når det blir sånn at ungdommene våre i enda større grad må reise ut for å ta utdanning, vet vi at det er vanskelig å få de hjem igjen og vi blir enda færre!

Ønsker vi et livskraftig Nordland må vi stå samla opp mot staten i denne saken!

Jeg kjenner nå på en enorm frustrasjon, om du også gjør det la oss rope høyt; nok er nok! Våre ungdommer fortjener bedre enn dette! Kjære Erna! Gi Nordland fylkeskommune rammer som muliggjør et variert og godt studietilbud til våre ungdommer nå!