– La ungdommene få reelle valg om hvilket yrke de ønsker å ha i fremtida

Inge Sneberg i Utdanningsforbundet holdt torsdag en appell i Bodø i forbindelse med mulige nedleggelser av videregående linjer i Nordland.
Meninger

Forslaget fra fylkesråden for utdanning vil få store konsekvenser for Vesterålen og ikke minst mulighetene til ungdommen for å få en utdanning som de selv ønsker i sitt nærmiljø vil bli kraftig redusert.

Nå har alle ordførere i regionen med flere vært ute i media lokalt og uttrykt sine sterke bekymringer for regionen, og nå må vi se etter mulighetene for å finne løsninger som gir oss rom for å beholde tilbudene til ungdommen.

Det kan ikke fortsette slik at regionen blir utarmet og at vi får enda flere ungdommer som ikke kommer seg arbeid for at det ikke er mulig for dem å få fagbrev i yrker hvor det skrikes etter arbeidskraft. Dette gjelder innenfor mange områder og vi ser det i stor grad i distriktene i forhold til å rekruttere lærere i barnehage og skole.

Da blir det enda mer surrealistisk å ta inn over seg de store konsekvensene nedleggingen av de ulike tilbudene vil få for regionen og fylket forøvrig.

Det har kommet frem etter UngData undersøkelsen at ungdommen ser optimistisk på fremtida i de fleste kommunene, men vi som er gått etablert ser store utfordringer som vil komme når tilbudene i videregående skole blir lagt ned for en lav sko. Dette er ikke en distriktspolitikk som vi ønsker å være bekjent av.

Nordland er et langt fylke og som en glad amatør i bowling så vet jeg det er lange avstander og mange kriker og kroker i fylket vårt, og det tar tid å komme seg imellom. Sånn har det vært og sånn vil det fortsatt være, og nå er det på tide å si i fra lengre opp i demokratiet vårt at nok er nok.

Flere gir uttrykk for at fylkeskommunen har midler og at de bør disponeres på en annen måte, men det vet vi alle at det som er etablert er vanskelig å rokke ved. Da er det ekstra vanskelig når det nå ligger forslag om å kutte i velfungerende tilbud som gir ungdommen en utdanning som sikrer dem jobb og gjør at vi beholder arbeidskraften lokalt der den trengs.

Vi må ta vare på landsdelen med de unike og flotte områdene våre og legge til rette slik at ungdommen kan få ta sin yrkesutdannelse der de bor og ikke må være avhengig av hybel og familiens økonomi. Vi vet dessverre at frafallet er større når ungdommen må flytte tidlig hjemmefra.

Har vært med på å prøve å påvirke forslag til nedleggelse av tilbud tidligere og må ærlig innrømme at dette ser veldig mørkt ut for Vesterålen og Nordland forøvrig. Men vi gir ikke opp og skal fortsette til krampa tar oss og litt lengre enn det ...

La distriktene få beholde tilbudene i videregående skole, og ikke minst la ungdommene få reelle valg om hvilket yrke de ønsker å ha i fremtida.