Forslag om rasering av videregående skoletilbud fortjener bedre!

Meninger

I mitt åpne brev til fylkesordføreren kritiserer jeg ikke Kurt Jenssen for ikke å møte i fylkestinget slik VOL omtalte i sitt første oppslag om saken. Med bakgrunn i fylkestingets reglement ba jeg fylkesordføreren enkelt og greit svare på om representanten Kurt Jenssen kan møte opp til møte i fylkestinget som ordfører i Hadsel og samtidig få godkjent gyldig forfall til fylkestinget.

Siden Kurt Jensen i ettertid gir en helt annen forklaring på hvorfor han velger å ikke delta på møte i fylkestinget, er mitt spørsmål til fylkesordføreren ikke lenger relevant.

Jeg er enig med ordfører Kurt Jenssen i at det er absurd bla. å legge ned matfag, kokk og servitør på Melbu. Like absurd mener jeg det er at fylkestingsrepresentant Kurt Jenssen velger å melde forfall til fylkestinget til fordel for kommunale møter på hjemmebane. Det er uforståelig at Jenssen ikke vil benytte seg av muligheten til å bruke fylkestingets talerstol til å overbevise sine medrepresentanter at det er absurd at nettopp Senterpartiet av alle går inn for å legge ned skoletilbud som har sitt utgangspunkt i primærnæringa. At Kurt Jenssen tør å ta sjansen på at nettopp hans stemme kan bli avgjørende, er mer enn jeg kan forstå, med mindre han vet utfallet på forhånd. I denne saken har Kurt Jenssen opplagt et poeng i at det er viktig at ordføreren i Hadsel bruker sin mulighet til å fremme Hadsel sine synspunkter. Derfor burde Hadsel stilt med varaordfører og Kurt Jensen burde ha ryddet til side kommunale møter og stilt som representant på møte i fylkestinget.