LO i Vesterålen er sterkt bekymret over VGS-kutt

Uttalelse fra LO i Vesterålen.
Meninger

1. Representantskapet i LO i Vesterålen den 26.11.2019 vil uttrykke sterk bekymring over forslagene om nedskjæring i videregående utdanning i fylket – og spesielt det som gjelder de yrkesfaglige linjene.

2. Vi trenger yrkesfagutdanningen for å kunne rekruttere til næringslivet og bidra til stabilitet og mulighetene for vekst, ikke minst i Vesterålsregionen.

3. God rekruttering til yrkesfagene - fra landbruk til matfag, rørlegger- og tømrerfag mv -, krever at utdanningstilbudene er nær befolkninga. Det er ikke minst viktig for å hindre frafall i utdanningsløpet. For rekruttering til næringslivet - og i den sammenheng å dekke næringslivets behov for lærlinger, er det av vesensbetydning at man har yrkesfaglinjene lokalt.

4. Sjøl om de økonomiske rammer som staten tildeler fylkeskommunen er begrenset og redusert i forhold til oppgavene som skal løses, vil vi oppfordre til at de rødgrønne partiene i posisjonssamarbeidet i Nordland fylkeskommune prioriterer å finne dekning for å opprettholde VGS-linjene desentralisert som i dag – gjerne ved midlertidig reduserte avsetninger til fylkeskommunens fond.

5. Vi mener dette er strategisk viktig i påvente av regjeringsskifte ved stortingsvalget i 2021 og det vi forventer av ny fordelings- og næringspolitikk, som skal gjøre fylkeskommuner og kommuner bedre i stand til å oppfylle de pålagte oppgaver for befolkninga, - uten å måtte foreta samfunnsskadelige sentraliseringer av tilbud og tjenester. Det er lettvint å bygge ned, men vanskeligere å bygge opp velfungerende desentraliserte funksjoner!