- Rasering av utdanning og samferdsel i Nordland

Meninger

Hva skal vi leve av i Nordland når fylkesrådet eksporter ungdommen ut av Nordland ved å legge ned 25 linjer i den videregående skole og næringslivet i Nordland samtidig skriker etter arbeidskraft. I tillegg kutter de dramatisk i båt og ferger som går hardt ut over folk og næringsliv langs Nordlandskysten. Sentraliseringen fra AP, SP, SV og KrF i Nordland er tydelig.

Det å drive politikk er å prioritere. Høyre, FrP og Venstre har strukket seg langt for å opprettholde utdanningsstrukturen og har gjennom sine budsjettforslag ikke lagt ned en eneste linje. Tvert om ville vi gjøre dem søkbare slik at arbeids- og næringslivet kunne samarbeide med de videregående skolene og elevene for å påvirke dem til å søke på linjer som er etterspurt i yrkeslivet og kvalifisere dem til videre studier. Vi erkjenner samtidig at elevtallene er synkende, men vi kan ikke støtte forslag som så til de grader sparker ben under lokalsamfunn og næringsliv.

Vi vil bedre ruteproduksjon for busser, båter og ferger, og tilbakeføre midler slik at det blir ingen rutekutt samt beholder ekspeditører langs kysten, terminaler og venterom. Livskraftige lokalsamfunn langs Nordlandskysten utvikles gjennom å ha et helhetlig ferge- og hurtigrutetilbud.

Etter at Agenda Kaupang-rapporten er lagt frem, viser det ikke bare at Nordland fylkeskommune har en av landes dyreste fylkestingspolitikere, men vi har jaggu også den dyreste administrasjonen. Vi vil derfor fjerne fylkesrådet og administrasjonen som er rundt dem. Vi vil fryse politikernes lønninger i 4 år. Vi mener det er unødvendig å bygge en ny tredje videregående skole i Bodø og ny fløy på fylkeshuset.

Vi kan spørre folket langs kysten hva de synes om fylkesrådets rasering. Ole Jonny på Træna får rasert hurtigbåttilbudet, noe som gir konsekvenser for folk og næringsliv med betydelig lengre reisetid. Eller Eva og Svenn på Støtt som har investert for flere ti-talls millioner i turisme og som har mistet ekspeditør, båt- og fergetilbud. Eller Grethe i Narvik som fikk reisestipend av Nordland fylkeskommune samtidig som de legger ned studielinja hun har stillingen sin på. I fylkesrådets tiltredelseserklæring kommer man med fagre ord om satsing på ungdom, næring og samferdsel. Samtidig raserer de tilbudet. Hvor er logikken?

Vi synes det er trist for debatten i fylkestinget i Nordland at vår fremste politiske leder kritiserer opposisjonen for ikke å dele hans virkelighetsoppfatninger. Det er meget arrogant. Det er vanskelig for opposisjonen å utføre sin jobb som folkevalgte når informasjonen er begrenset og har en så tydelig politisk agenda for å framheve seg selv og å sverte andre politiske partier.

Man bør stille spørsmål til de rødgrønne partiene i Nordland - som har styrt fylket i årtider, hvorfor de har mislyktes med å beholde folketallet og gjøre Nordland nok attraktiv for bosetting av de unge. Nordlands fremste eksportartikkel de senere årene har vært ungdommen.

Den evinnelige svartmalingen av Nordland skremmer bolysten og hindrer rekruttering av arbeidskraft. Å skylde på regjeringen for egne kutt er politisk feighet, samt løgnaktig og politisk motivert argumentasjon - kun for å skjerme seg selv, skade regjeringen og føre befolkning og velgere bak lyset.