- Ordførere, hva er alternativet?

Meninger


Flere av ordførerne i Vesterålen har uttalt at de er skeptiske til forslaget fra Rusreformutvalget som foreslår å hjelpe rusavhengige fremfor å straffe dem. (https://www.vol.no/pluss/2019/12/30/Ordf%C3%B8rerne-er-skeptiske-til-%C3%A5-avkriminalisere-narkotika-20713422.ece )

Jeg spør, hva er alternativet?

Å straffe rusavhengige for besittelse til eget bruk eller bruk av narkotika fører ingenting godt med seg. I verste fall kan en person ende i en ond sirkel med flere bøter og kortere fengselsstraffer for sin egen rusavhengighet. Narkotikadødsfall er et alvorlig helseproblem i Norge og vi har lenge vært på overdosetoppen i Europa. Det er verdt å merke seg før man avfeier denne rusreformen. Det er tydelig at dagens ordning ikke fungerer slik som ønskelig. Så mange som 1 av 7 unge mellom 16 og 24 år har brukt cannabis en eller flere ganger i løpet av det siste året ifølge SSB. Hvis dagens ordning skulle være ment avskrekkende så er det vanskelig å skjønne hvorfor tallet går opp år etter år. Opp fra 8% i 2012 til 14% i 2019.

Rusreformutvalget foreslår å ikke anmelde, men å pålegge rusavhengige å møte med hjelpetjenesten for å få hjelp. Det er også viktig å påpeke at dette ikke betyr at narkotika skal avkriminaliseres. Kanskje må det sees på hvordan dette skal gjennomføres, men dette er et skritt i riktig retning.

Det blir også nevnt at kommunene tillegges nye oppgaver uten finansiering. Dette er ikke en ny oppgave for kommunene. Kommunene har et ansvar for å hjelpe rusavhengige og hvis en kommune har et større rusproblem så må det jo sees på om det har vært gjort nok for å forebygge dette problemet.

Kan ordfører fra Hadsel, Sortland og Øksnes si at de har gjort nok for å forebygge rusproblemer i sin kommune?

Kommunene i Vesterålen fikk i 2018 i overkant av 1,1 millioner for satsing på rusarbeid. Det kan være på sin plass å spørre ordførerne i Vesterålen hvilke tiltak som ble gjort?