Livsfarlig spill å legalisere narkotika

Meninger

Dersom legalisering av canabis blir vedtatt i Norge er det et alvorlig tilbakesteg i kampen mot narkotika, og folkehelsen.

Vi må jobbe på alle plan politisk for å hindre at dette skjer. Vi må være opptatt på alle plattformer med å hindre at unge begynner med narkotika Vi vet at inngangsbiletten starter med med et første forsøk med hasj, og deretter en gradvis overgang til sterkere stoffer,

Legalisering vil gjøre at flere prøver,og begynner med nakotika.

Jeg sitter som nestleder i komite for helse og omsorg i Hadsel kommune, men snakker i dette tilfelle ikke som medlem av komiteen, men som privatperson, og som lokal politiker i Senterpartiet. Jeg mener at alle kommunene i Vesterålen, og for så vidt i hele Norge, bør ta til ordet for å stoppe dette livsfarlige spillet med ungdommenes liv og helse.

Dette må være en helsepolitisk og ungdomspolitisk førsteprioritet i starten av det nye tiåret, på lik linje med kampen for å bedre de eldres forhold.

Med dette ønsker jeg alle et godt nytt narkofritt år!