Skal vi fjernes fra fiskefeltene?

De siste 15 årene har vi kystfiskere erfart nye og økende aktiviteter på havområdene utenfor Andøya hvor vi har levebrødet vårt. Utviklingen er sterkt negativ og dramatisk og nå føler vi oss tvunget til å slå alarm.
Meninger

Det har vært bombardert med seismikk i flere år og fortsatt foregår det slike skytinger fra tid til annen utenfor Troms og Vest-Finnmark. Dette påvirker fisket utenfor Andenes negativt, men likevel oppleves ikke dette som den største trusselen mot helårsfiskeriene akkurat nå.


Utvidede aktiviteter tilknyttet forsvaret, Andøy test Center (ATC) og Andøy Space Center (ASC) medfører stadig større begrensninger for særlig den minste kystflåten. Stadig vekk blir vi vist bort fra våre hevdvunnede fiskefelter på grunn av ulike opp- eller utskytinger. Slik vi ser det uten hjemmel i loven.


Forsvarets
Forskningsinstitutts (FFI) fartøy H. U. Sverdrup II dukker med ujevne mellomrom opp utenfor Andøya. I mai 2019 lå den på Tinnan nord for Andenes og det ble svart hav på juksa fra 9. mai til 9. juni. Før dette hadde juksafangstene ligget på mellom 1000 og 2000 kg.


Da FFI i tillegg gjennomførte et forskningsprosjekt med samme fartøy i august/september for å finne ut om sonarpulser skremmer hval eller ikke, var ikke påvirkninger på fiskerier engang tema. De 14 dagene de holdt på i området forsvant seien til områdene utenfor Øksnes.


I et oppslag i Fiskeribladet Fiskaren datert 08.02.2014 stadfester FFI at forsvarets fregatter har fått nedsatte restriksjoner for bruk av sonarer basert på at man har funnet ut at sonarene ikke har skremmeeffekter på sild og brisling. Men det er slett ikke sild og brisling vi fisker på utenfor Andøya!


Og under NATO-øvelsen sommeren 2019 var det fullt opp av fregatter på og nær fiskefeltene med svart hav som resultat. Det er nå blitt slik at når disse fartøyene er i området så vet vi hva som møter oss når vi går på havet. Man kan miste både nattesøvn og sjømot av mindre enn det!


Som om ikke dette er nok planlegges et gigantprosjekt i regi av ATC/ASC sør for Nordmela. Prosjektet vil få enorme konsekvenser med de "mulige utvidelser" som signaliseres. Uten videre kan vi spå at støy, trykk og rystelser vil skremme fisk bort fra fiskeriområdene i nærheten. I tillegg kommer alle begrensningene et slikt prosjekt vil medføre for kystflåten.


Vi kystfiskere
representerer det mest bærekraftige næringslivet vår nasjon har. Vi driver med matproduksjon på sokkelen basert på fornybare viltlevende fiskeressurser. Vi har et vern i Havressursloven hvis formål er "å sikre ei bærekraftig og samfunnsøkonomisk forvaltning av dei viltlevande ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetning i kystsamfunna". Det heter blant annet at "det er forbode å hindre eller øydeleggje høvet til hausting med skyting, støy eller anna utilbørleg framferd".


Det politiske flertallet i nasjonen har altså i sin tid forstått at matproduksjon nødvendigvis må rangeres foran andre aktiviteter på havet.


Men hva gjør vi med et lovverk når våre myndigheter ikke håndhever det? Er det nå blitt slik at det er fritt fram for alskens mer eller mindre lite bærekraftige aktiviteter på de viktigste kystnære fiskefeltene i verden? Er det nå blitt legitimt å skremme fisken bort fra fiskefeltene og at vi kystfiskere blir tvunget bort fra levebrødet vårt?