– For en slik pris kunne man få et rimelig bra kontorfelleskap på Manhattan

Arne SKogvoll lurer på hva pengene i Samskap går til.
Meninger

Vi er blitt gjort kjent med budsjettforslag for Samskap for 2020 gjennom lokale media og reaksjonene er mange.

Såvidt vi kjenner til er Samskap et kommunalt foretak som skal administrere omstillingsmidler fra Staten i forbindelse med avvikling av Andøya flystasjon, og de konsekvenser dette medfører.

Samskap har virket en tid, men det har ikke vært offentliggjort noe budsjett for disse bortsett fra at de har en ramme på ca 90 millioner.

Forslag til budsjett er på 4 millioner kroner og da bare til administrasjon, ikke noe av dette er bevilgninger til de formål som er beskrevet fra Staten.

Lønn kroner 2.5 millioner? Hva skal dette dekke? Hvor mange ansatte er det i dette foretaket? En normal årslønn vil jo si fem ansatte? Styrehonorar 267.000 kroner og her får hvert styremedlem kroner 2.000 i honorar pluss 3.500 i tapt arbeidsfortjeneste pluss omsorgsansvar inntil kroner 1.800 per døgn. Hvis vi sammenligner kommunale møtegodtgjørelser er den 500 kroner per møte om det varer i 1 time eller 9 timer. Tapt arbeidsfortjeneste inntil kroner 3.500.- vil jo si en månedslønn på kroner 70.000?

Husleie kr 840.000 kroner per år som tilsier kroner 70.000 per måned???? Hvor i alle dager befinner vi oss?

Jeg mener for en slik pris kunne man få et rimelig bra kontorfelleskap på Manhattan sentrum. Netto areal der hvor kontorlandskapet ligger er på 340 kvadratmeter og hvis man deler dette på et normalt kontorstørrelse, blir det jo 34 kontor?

Jeg har ingen formening i hva Samskap driver med av tilskudd til de enkelte, det som er viktig her er hva disse som administrerer denne virksomheten koster.

Nå har vi utrolig nok fått en egen informasjonsrådgiver som den eneste kommunen i landet av vår størrelse, så da forventer jeg at vedkommende kommer frem med en god forklaring på dette.

Fortsettelse følger