– MDG forsøpler debatten om oppdrett

Meninger

62 milliarder kroner. Dette var ifølge SINTEF den norske havbruksnæringas totale verdiskapingsbidrag i 2018. Hvert årsverk bidro med ei verdiskaping på 4 millioner kroner.

Fiskeoppdrett er nesten den eineste næringa hvor Norge behersker heile verdikjeden. Havbruksnæringa er unik i norsk sammenheng fordi det er en sektor hvor Norge er verdensledende på forskningsbasert kunnskapsproduksjon og innovasjon.

Vesterålen er også i en unik situasjon. Her har vi både små og store oppdrettere med nesten utelukkende lokalt forankra eierskap. Egil Kristoffersen & Sønner AS, Øyfisk AS, Eidsfjord Sjøfarm AS og Nordlaks AS har alle lokale eiere. Eiere som investerer overskuddet i regionen og som ikke er redde for å satse. Og eiere som andre kommuner uten slike lokalt eide selskaper misunner oss.

Det er imidlertid ikke alle i Vesterålen som veit å sette pris på at vi har ei slik unik næring – være seg når det gjelder verdiskaping eller eierskap. Noen bruker all sin energi på å motarbeide og henge ut næringa. Med påstander om at fiskeoppdrett «forsøpler fjordene». Med krav om at oppdrett i åpne sjømerder må avvikles. Og at det ikke må gis tillatelse til nye lokaliteter.

En av dem er Miljøpartiet De Grønnes kommunestyrerepresentant i Andøy, Robert Svendsen. I et innlegg på VOL den 3. februar påstår han uten forbehold at fjordene «forsøples» av oppdrettsnæringa. Og at jeg støtter denne «forsøplinga så lenge man kan tjene penger på det.».

Fiskeoppdrett i åpne merder har vært drevet i nærmere 50 år. Åpne merder betyr at fisken lever i åpen sjø. Naturen sjøl sørger for utskifting av vatn i merdene. Og fisken i merdene skiter i sjøen. I likhet med det villfisken har gjort fra tidenes morgen.

Dette har ingenting med forsøpling å gjøre. Miljøundersøkelsene som gjennomføres årlig under oppdrettsanleggene langs kysten, viser også at miljøtilstanden gjennomgående er svært god eller god.

Men dette affiserer ikke Miljøpartiet De Grønne. De har fått det for seg at fiskeskit er det samme som kloakk fra mennesker. Enn så lenge har de ikke kommet med krav om at også villfisken skal forbys å skite fritt i sjøen. Men gitt den virkelighetsfjerne politikken som partiet holder seg med, er det vel ikke lenge før også dette blir lansert som et politisk krav.

I 2018 fikk de fire kommunene med oppdrett i Vesterålen (Hadsel, Øksnes, Bø og Sortland) nesten 82 millioner kroner fra Havbruksfondet. Mye tyder nå på at det i Stortinget vil bli flertall for å innføre også arealavgift for oppdrettsnæringas bruk av sjøarealer. Det vil gi nye inntekter til kommunene som legger til rette for fiskeoppdrett.

Andøy kommune har så langt vært uten inntekter fra oppdrett. Med fylkesrådets ja til å etablere oppdrett på en lokalitet på vestsida av Andøy, vil også den siste av Vesterålskommunene få mulighet til å høste fruktene av denne næringa.

I mellomtida får bare Svendsen og MDG fortsette å skrike seg håse om hvor forferdelig det er med dagens fiskeoppdrett.