– Kysten, kapitalen, og han Enoksen

Meninger

Oppdrettskapitalens skriveglade forsvarsadvokat, Oddmund Enoksen, leverte forleden to debattinnlegg om en og samme sak. Den omstridte oppdrettslokaliteten ved Svindalen sør i Andøy, som fylkesrådet i Nordland har godkjent mot kommunens vilje. Enoksen går til angrep på Rødt, med påstander om «allergi mot næringsutvikling» og at landsdelen vil avfolkes og utarmes om slike «eventyrpolitikere» får holde på.


– Oppdrett og planverk

SVs Christian Torset svarer MDGs Roberts Vendsen i dette innlegget.


Enoksen kan umulig ha tatt inn over seg alvoret i innlegget «skal vi fjernes fra fiskefeltene?» fra januar i år, signert 11 næringsutøvere hjemmehørende i Andøy, fiskere med egne fartøyer. De slår alarm fordi de står i fare for å miste sitt livsgrunnlag. Arealene de er avhengige av for å utøve sin næring forsvinner bit for bit, disponeres til andre formål. Sørvest av Andøya er det nordlige havstrømmer som gjelder. En strøm som går mot mere attraktive fiskefelter enn selve lokaliteten.

Kloakk og kjemikalier kan fraktes lange veier med havstrømmene, og vi vet at kjemikalier for avlusning virker negativt inn på de marine økosystemene på flere kilometers avstand. I dette tilfellet tvilte Fylkesmannen seg frem til en utslippstillatelse. Det hører med til sjeldenhetene at en utslippstillatelse blir gitt under tvil. Og dette, sammen med den klare fraråding fra et stort flertall av lokalpolitikerne i Andøy burde være gode argumenter for fylkesrådet til å lande på en annen konklusjon.Jeg deler Enoksens bekymring for at landsdelen kan bli utarmet og avfolket. Men om det går den veien, så er det ikke fordi havbruksnæringa har for dårlige vilkår, mangler arealer eller kapital. Tvert i mot. Enoksen kunne med fordel studert den nylig framlagte rapporten Indeks Nordland. I tallmaterialet ligger noen interessante funn for de som ennå lever i den villfarelse at det som er godt for næringslivet ( les oppdrettskapitalen) automatisk skal være godt for folketallsutviklinga i nord.I Nordland har vi ti år med sammenhengende vekst i næringslivet bak oss. Det har vært fest i toppetasjen i lang tid. Familieformuene har vokst betydelig for noen få, lønnsomheta for eiere, investorer og aksjonærer er betydelig over landsgjennomsnittet. Samtidig har arbeidsfolket i Nordland, både kvinner og menn, lavere lønn enn landssnittet. Og i 2019 gikk befolkningen i Nordland ned med 839 personer. Ikke siden i 1997 har nedgangen i befolkningen i fylket vært større fra ett år til et annet enn det var i fjor. I et skatteregime som belønner de aller rikeste blant oss, og i et arbeidsliv som preges av stor arbeidsinnvandring fra EØS-området, er sammenhengen mellom vilkårene for næringslivet og utviklinga i det øvrige Nordlandssamfunnet visket vekk. Kampen mot forskjells-Norge er Rødt sin viktigste sak. Den kampen står her i Nordland. Det er kamp mellom ulike næringsutøvere om vilkår og politisk oppmerksomhet. Denne kampen pågår akkurat her og nå, og det er god næringspolitikk å velge side. Enoksen må gjerne springe ærender for storkapitalen. I Rødt har vi annet å drive med.


-Realiteten er at Rødt og MDG har allergi mot nærmest enhver etablering av ny næringsvirksomhet

Fylkesrådet i Nordland har innvilga søknaden fra Øyfisk om etablering av en oppdrettslokalitet på vestsida av Andøya. Det har falt partia Rødt og Miljøpartiet de Grønne tungt for brystet.


P.S.

Enoksen nevner i sitt innlegg både Andmyran og Repparfjorden, To store naturvernkamper i nord som jeg inntil videre deltar i som ansatt i Naturvernforbundet. Og det er altså ikke riktig slik Enoksen skriver at «Rødts Geir Jørgensen dukket opp i Repparfjord» Det er greit å være noenlunde ryddig med slikt. Alle kan ikke drive privat praksis.