– Oppdrett og planverk

SVs Christian Torset svarer MDGs Roberts Vendsen i dette innlegget.
Meninger

Robert Svendsen i MDG Andøy kritiserer meg fordi jeg i en facebookpost har problematisert at Andøy kommune først gjennom planverk har åpnet for oppdrett utenfor Svindalen, og deretter i en uttalelse har stemt mot.

Motivasjonen for posten min var at det er lite kunnskap i kommunene om prosessen som leder fram til konsesjon, og at hvis man setter av et område til bruk og vern, er det i utgangspunkt tillatt med oppdrett. Min oppfordring var derfor at kommuner må jobbe bedre med arealplanen, hvis de vil begrense hvor det skal være oppdrett. Oppdrettsnæringa er en stor næring, som mange kommuner ønsker velkommen, men som mange også vil begrense hvor etablerer seg. Det krever at kommunen selv tar ansvar.

Planverk, så som arelplaner og kystsoneplaner, er utgangspunktet for behandling av søknader. Det er i arealplanen at rammen legges, og den rammen gjelder både for kommunen selv, og for fylket. Det skal derfor en klar og god begrunnelse til for å avvise søknader som faller innenfor det planverket har definert som bruksområder. Når det gjelder søknader om etablering av oppdrettsanlegg, vurderes disse i tillegg etter strenge krav fra fagmyndighetene, på toppen av at arealplanen må åpne for oppdrett. Både Mattilsynet, Fylkesmannen, Fiskeridirektoratet, Kystverket og NVE må gi tilbakemelding om at etablering av oppdrett er greit.

I saken om oppdrettsanlegg utenfor Svindalen i Andøy, har kommunen selv, gjennom arealplanen, definert at oppdrett er greit, og alle fagmyndigheter har sagt det samme. Så har kommunen i en uttalelse sagt nei, uten å begrunne innsigelsen. Svendsen mener fylket skal ignorere alt dette, og overstyre både arealplan og fagmyndigheter, men loven krever at vedtak begrunnes, og her sitter fylkesrådet igjen med svært lite å jobbe med. En arealplan står over en uttalelse, og kan ikke endres gjennom et slikt enkeltvedtak, det krever en mye lengre behandling, med høringsrunde osv. Det er dermed urimelig av fylket å ignorere kommunens egen langvarige planprosess, der alle kan bli hørt, til fordel for en enkel uttalelse, som ikke engang er begrunnet. Saksbehandlingsmessig blir det helt usammenhengende, og faktisk urovekkende å skulle gjøre noe slikt. Uavhengig av hva man mener om oppdrett, må man nemlig respektere planverk, for planverk skal beskytte oss alle sammen mot vilkårlighet, vennetjenester og den såkalte trynefaktoren. Det er planverket som hindrer at du får avslag der naboen får tillatelse. Alle skal behandles likt, på en forutsigbar måte, utfra det planverket kommunen bestemmer. Kommunen har med andre ord selv laget en situasjon der fylkesrådet blir satt sjakk matt.Oppdrett i det aktuelle området kan forsatt stanses, gjennom et bygge- og deleforbud, men det er det kun kommunen selv som kan vedta. MDG i Andøy har ikke foreslått noe slikt et bygge- og deleforbud, og har heller ikke foreslått endringer i arelplanen. I stedet for å ta ansvar i egen kommune vil de skyve ansvaret over på fylkesrådet, og mer spesifikt på SV. Det er ikke noe nytt at MDG vil angripe SV på miljøspørsmål, men det er rimelig å forvente at Andøy MDG er redelige nok til å spare kruttet til saker der det er reell politisk avstand. I dette tilfellet handler det altså ikke om politikk, men om hvorvidt man skal respektere kommunens egen planprosess og fagmyndighetenes dom.

Fra min side var det svært forutsigbart at det ville komme reaksjoner på facebookposten, så hvorfor startet jeg likevel debatten? Min oppfatning er at økt oppmerksomhet om hvordan saksbehandlingen fungerer er verdt støyen, og vil føre til at flere kommuner blir bevisste at areal-/kystsoneplaner må være gjennomarbeidet. SV har tatt dette opp i fylkesrådet, og det er enighet om at fylkeskommunen skal bli flinkere til å veilede kommunene på dette, og på den måten bidra til at prosessen blir bedre. Nordland SV jobber også separat med å bevisstgjøre sine lokallag på dette, slik at man på et tidlig tidspunkt sier nei, der man ikke ønsker etablering av oppdrett. Dessverre har det nok «glippet» for mange kommuner på dette, men forhåpentligvis vil denne debatten bidra til større oppmerksomhet og dermed at man unngår at kommuner i vanvare åpner for oppdrett der de ikke ønsker det. Hvis dette blir resultatet skal jeg si meg fornøyd med debatten, tross at det er mye støy, mangel på kunnskap, og direkte feilaktige anklager om at fylkesrådet «bare» kan si nei.