Fergeruten Melbu – Fiskebøl.

Meninger

Hadsel kommune består av fire øyer. Vi har befolkning på alle fire øyene.

Hadsel kommune har gjennom flere år arbeidet for å skaffe alle innbyggerne i kommunen gode velferdstilbud. Gode kommunikasjoner er forutsetningen for å kunne oppfylle dette. Hurtigbåtruten i Hadselfjordbassenget har vært en utfordring. Løsningen som er funnet er til å leve med.

Fergeforbindelsen over Hadselfjorden fra Melbu til Fiskebøl har en rutefrekvens som har gjort det mulig for både industri, handel og kommunale tjenester å fungere. Fergeforbindelsen er i tillegg til dette et helt nødvendig bindeledd mellom regionene Lofoten og Vesterålen. Samhandelen mellom disse to regionene er av stor betydning. Næringslivet er avhengig av ferga.

Lofast er Lofotens fastlandsforbindelse, men kjøretiden fra fergeleiet på Fiskebøl til Melbu langs Lofast er på godt over 2,5 timer ved gode kjøreforhold (133 km). Ferga bruker 25 – 30 minutter over fjorden.

Fylkestinget foreslår 40 % kutt i avgangene i fergeforbindelsen. Dette gir dramatiske konsekvenser for både Hadsel kommune og næringslivet i Lofoten og Vesterålen. Vi ønsker at Lofoten og Vesterålen skal fungere som en region.

Hadsel kommune får store problemer med å gi innbyggerne på Austvågøya det tilbudet de har i dag.

Skal hjemmetjenesten gi samme tilbud som i dag, vil kostnadene for kommunen stige. I tillegg vil enkelte tilbud måtte reduseres.

Skoleelever som har ferga som skoleskyss vil på fritiden bli hindret i å delta i aktiviteter på skolestedet. Overnattingstilbud må nå vurderes igjen. Bruk av Lofast som alternativ for befordring av skoleelever er uaktuelt. Avstanden er ikke akseptable. Dette er tilstander vi for mange år siden fikk fjernet. Vi er nå i ferd med å skru tiden tilbake.

Gjennom strenge prioriteringer og effektivisering har Hadsel kommune prøvd å bygge opp god velferd til alle sine innbyggere. Når overordnet myndighet plutselig trer inn og gjør store endringer i kommunikasjonene som får så store negative konsekvenser for innbyggerne, er det svært vanskelig å drive en kommune på godt vis. Forutsigbarhet er helt nødvendig for å kunne planlegge driften i kommunen på lang sikt.

Hadsel Arbeiderparti protesterer mot endringene i fergeruten Melbu – Fiskebøl og vi ber Nordland Fylke opprettholde dagens rutefrekvens.