- En viktig og tradisjonsrik feiring for hvem?

Meninger

Hvert år kjøper 1,8 millioner nordmenn fyrverkeri, det betyr at vi bruker anslagsvis 300-350 mill kroner på fyrverkeri. Det er et betydelig beløp. Da er det ikke rart at Rikard Spets i Norsk Fyrverkeriforening reagerer på at MDG Nordland ønsker seg forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri.

Fyrverkeri har reelle konsekvenser for mennesker, dyr, eiendom, samfunnet og miljøet. Ikke bare i form av øyeskader, men også brannskader, materielle skader og ulike psykiske belastninger. Fyrverkeri er også forsøplende. Vi må spørre oss om vi har råd til å fortsette med fyrverkeri på denne måten og hvem som skal dekke kostnadene med alle skadene.

Og hva med dyra? At familiedyr, husdyr og ville dyr skal lide som følge av menneskers underholdningsbehov og tradisjon, er vanskelig å forsvare. Spets viser til en studie fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), hvor så mange som 23 prosent av hundene reagerte negativt på fyrverkeri og hadde en mild til alvorlig form for lydfobi. Andre opererer med langt høyere tall enn dette, helt opptil 50 % som lider.

Uavhengig av hvilket tall som er riktig: På hvilke andre områder ville vi godtatt at over 2 av 10 lider på grunn av noe som strengt tatt er unødvendig?

Tidligere ble begrepet «kodak moment» brukt om et øyeblikk som var verdt å ta vare på. Nå brukes det som et eksempel på hvor galt det kan gå med en bedrift som motsetter seg endringer i markedet. Kanskje dette er fyrverkeriets kodak moment, i valget mellom å fryse fast i gårdagens usolidariske tradisjoner eller se på hvordan vi kan feire nyttår på en måte som forebygger og tar vare på alle.

Ifølge tall fra Dyrebeskyttelsen ønsker nemlig 71% av de spurte et forbud mot privat oppskyting. I en undersøkelse utført på vegne av Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) kommer det fram at 67% ønsker et forbud og at dette øker til 71% dersom kommunen arrangerer et offentlig fyrverkeri. Det betyr at det kan være lurt å omstille seg, utdanne flere pyroteknikere og tilpasse seg fremtidens behov.

Spets ytrer at et forbud ville ført til en massiv sentralisering av nyttårsaften fordi innbyggerne ikke har tilgang til fellesfyrverkeri på lik linje med dem som bor i byen. Da et tilsvarende forslag ble fremma i Bodø kommune, opplevde vi imidlertid bred støtte fra innbyggere både i byen og i distriktene – dagens praksis er rett og slett like problematisk i byen som på bygda.

Han mener også at et forbud mot privat oppskyting er en dårlig idé fordi enkelte vil blåse i forbudet. Det argumentet kan brukes om ethvert forbud, men blir ikke av den grunn noen god rettesnor for hvordan lover og regler skal utformes.

Til syvende og sist handler spørsmålet omkring privat oppskyting om solidaritet og interessekonflikt. Skal vi være solidariske med en næring som profiterer på tradisjon eller med de som faktisk lider under denne.

Når MDG Nordland går inn for forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri, gjør vi det i solidaritet med dyr, mennesker og miljø.