Lokalisering av P8:

– Helt i tråd med Luftforsvarets anbefaling

Forsvaret har besluttet at innfasing av P-8 skal gjennomføres på Evenes. Dette er helt i tråd med Luftforsvarets anbefaling. Forsvarsjefen har lyttet til våre råd.

Generalmajor Tonje Skinnarland, sjef Luftforsvaret   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Meninger

Luftforsvaret har med støtte fra andre enheter i Forsvaret gjennomført utredninger i to runder om hvor de nye P-8 flyene kan innfases og opereres midlertidig fra i påvente av at permanent infrastruktur på Evenes skal ferdigstilles. I første runde ble ikke Evenes vurdert som alternativ, da Forsvarsbygg mente etablering av midlertidig infrastruktur og operativ virksomhet med P-8 ville forstyrre byggearbeidene med permanent infrastruktur. Luftforsvarets anbefaling ble derfor Andøya i første runde.


Nye overvåkingsfly:

Har vedtatt innfasing på Evenes

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har vedtatt at de nye overvåkingsflyene får Evenes som midlertidig base inntil basen på Evenes er ferdig.


Forsvarsbygg har imidlertid kommet fram til at det likevel er mulig å starte innfasingen av P-8 på Evenes fra midlertidig infrastruktur i byggeperioden. Luftforsvaret fikk dermed nytt oppdrag om å vurdere Evenes som et alternativ på samme metodiske grunnlag som Andøya var vurdert. I andre runde var vår anbefaling til Forsvarsstaben at det er klart mest hensiktsmessig å innfase P-8 direkte på Evenes som skal bli den permanente MPA-basen i henhold til Stortingets beslutning.


Tillitsvalgt om P8-avgjørelse:

– Lurer på hvor de skal hente folk for å drive på to steder

– Jeg ble ikke overrasket, men det er mye som ikke er avklart, sier Stein Håkon Eilertsen, tillitsvalgt for Norges offisers- og spesialistforbund.


I et helhetlig perspektiv er det best at P-8 kapasiteten fases direkte inn på Evenes. Dette skaper best forutsigbarhet og stabilitet for personellet som skal drifte og operere P-8. Hovedfokus på stasjonsgruppe Andøya skal være P-3 drift. Personellet på Andøya har over tid gjort en fantastisk innsats for levere MPA operasjoner og skal fortsette med det.

Luftforsvaret er i ferd med å legge en detaljert plan for å kunne opprettholde P-3 operasjoner på Andøya og DA-20 operasjoner fra Gardermoen, samtidig med innføringen av P-8 på Evenes. Målet er at vi raskest mulig kan gi den enkelte arbeidstaker en konkret plan for overgangen til P-8 og fremtiden i Luftforsvaret. Vi er derfor glad for at det nå er tatt en beslutning som reduserer usikkerhet og vil bidra positivt i vårt pågående arbeid med å skape forutsigbarhet for personellet.

Utdanning til P-8 systemet har allerede startet. I første fase benytter Luftforsvaret seg i hovedsak av nyrekrutterte og personell som ikke er kritiske for driften av P-3 eller DA-20. Personellet som i dag jobber med P-3 på Andøya og DA-20 på Gardermoen vil etter villighet bli konvertert mot P-8 på Evenes i neste fase. Denne planen er avgjørende for å sikre innsamling og maritim overvåking av norske interesseområder samtidig som vi bygger opp P-8 kapasiteten til et nivå som kan overta oppdragsløsningen.