– Til dere som sprer usannheter om Andmyran: Slutt å rop om oppmerksomhet

Meninger

Det har herjet en debatt i de sosiale medier. Hvem er for og hvem er mot vindkraft utbygging på Andmyran? Dette leserinnlegget handler ikke om det. Men det handler om Andmyran, denne gang kun som et eksempel.

Jeg opplever som lokalpolitiker at lokalpolitikere i andre kommuner svinger seg rundt i kampen for utbygging på Andmyran, og henger motstandere ut som "bakstreverske". Når de samme blir konfrontert med det ubestridlige faktum, nemlig at dette er en sak som bør avgjøres lokalt, påberopes ytringsfriheten.

Hvem er det som roper høyest om ytringsfriheten?
Jeg er tilhenger av ytringsfriheten, den er et viktig verktøy i det lokaldemokratiske samfunnet. Men gir ytringsfriheten en uinnskrenket rett til å genierklære seg selv i spørsmål hvor man har ingen geografisk, politisk eller juridisk tilhørighet? Har man anledning til å bruke ytringsfriheten til å kneble andres rettigheter?
Det kan virke som om enkelte rett og slett har lært seg "ytringsfrihetpåberopelse" i Hersketeknikkskolen. Dette er en uting og den er like ødeleggende som nett-troll og nettmobbing.

Det er innbyggerne i Andøy som eier denne debatten. Det er vi som inviterer de vi ønsker skal berike og opplyse debatten, uansett om de er for eller mot. Og til dere som sprer usannheter om Andmyran, ytringsfrihet og vindkraft. Slutt å rop om oppmerksomhet, gjør heller en innsats for ditt lokalområdet, det er ingen som har bedt om dine synspunkter.