– Uforstand og ugler i mosen

Meninger

Så hører vi at de høyeste offiserene vi har, har bestemt å innfase/gruppere de nye P-8 Poseidon flyene på Evenes. En uferdig flystasjon.

I tillegg holde fast på at Brigade Nord ikke skal ha operative helikopter i Indre Troms.

Disse offiserene skal lede oss i en eventuell strid. De seneste årene har disse bevist ikke å ha tillit hos folket. Hvordan skal det gå da?

På nytt ser vi at Andøya er svartelista, uten protester så langt fra våre politikere. Med unntak av våkne og dyktige Liv-Signe Navarsete (SP).

Det er forkastelig militært sett med denne samlingen av kampfly og overvåkningsfly på begrensede Evenes.

Det er også en ødsling av penger det som nå er i ferd med å skje på Evenes.

I tillegg vet vi at amerikanske NATO-fly nekter å bruke Evenes.

Hvor skal alt dette ende?

Ihvertfall er det viktig at folkebevegelsen Bevar Andøya Flystasjon (BAF), med sine

30.000 medlemmer, holder seg unna å stemme på Høyre, FRP og Arbeiderpartiet, som er skyld i at Andøya-samfunnet bygges ned.