– Nå er det på tide å lage hall, ikke enda mer papirer

Meninger


Leser i dag i Bladet Vesterålen at fagleder for utbygging i kommunen Brynjulv Øverby har orientert styret i kulturfabrikken om at saken om ny hallstruktur skal fremmes for politikerne høsten 2020. Og at dette må ses i sammenheng med fremtidens skolestruktur. For flere år siden ble det avsatt 300.000,- for å komme i gang med utredning av ny hall. Etter dette ble det skyldt på ditt og på datt, så ble det sagt at til høsten skulle det legges frem noe, når høsten kom ble det sagt at til våren skal det legges frem for politikerne, og nå skal det altså utredes litt til og legges frem til høsten.

Skjønner ikke at det skal være nødvendig å trenere noe så nødvendig som nye idrettshall fasiliteter på Sortland. Det virker på meg som det er blitt hakk i platen. Til høsten, til våren, til høsten, til våren. Og årene går!

Sortland trenger mer hall kapasitet, og dette er helt uavhengig av nye skoler. Joda vi trenger nye skoler også. Men vi vet jo hvor vi trenger de også. Dessuten er ikke Sortland kommune så stor, slik at de store linjene og forutsetningene lett kunne ha vært lagt. Alle vet jo hva som er fornuftig, og de fleste er jo enig om at behovet er der! Det MÅ bygges en ny stor idrettshallhall med minimum 2-3 håndballflater, ny svømmehall og en eventuell basishall til turn/ kampsport etc. Denne MÅ jo ligge i nærheten av Blåbyhallen, midt mellom de to skoleområdene vi har i sentrum i dag. Hvor også byen har plass til å bygge dette, hvor også infrastruktur og trafikksikkerhet lett kan ivaretas.

Ja det kommer til å koste, men jo tidligere man trykker på knappen, jo hurtigere kan man jobbe med finansieringen gjennom å komme høyt på fordeling av spillemidler, påvirke prioriteringene hos fylket, idrettskrets osv. Jeg savner politikere med handlekraft, som ønsker å ta beslutninger, som ønsker å vise tydelig hvilken vei de vil at Sortland skal bevege seg! Alt koker bort i utredninger, planer, strukturer etc. Skikkelige idrettsanlegg øker rekrutteringen til idrettslagene, bidrar til mer fysisk aktivitet, økt attraktivitet og bolyst i kommunen, bidrar til bedre økonomi og arbeidsforhold i idrettslagene og ikke minst holder ungdommene lenger i organiserte og positive aktiviteter.

Utfordringen er at mens kommunen utreder, lager planer og strukturer drypper det fortsatt fra taket i Sortlandshallen, trenere og foreldre må si nei til nye utøvere og klarer ikke å starte nye grupper. Irritasjonen og slitasjen blant dem som legger ned en enorm innsats og hundrevis av dugnadstimer i hallen øker, istedenfor gleden over å lage positive og mestringsorienterte arenaer for kommunens ungdommer.

Mye kunne allerede vært gjort hvis politikerne hadde turt å beslutte! Det kunne allerede ha vært besluttet at vi skal bygge ny hall! Man kunne allerede ha vært startet på å se på hvilket behov og innhold dette nye idrettsbygget måtte ha for å dekke dagens og fremtidens behov. Idretten på Sortland kunne ha vært inkludert på en helt annen måte. I dag sitter vi dessverre bare og venter.......... Og mens vi venter øker frustrasjon, fortvilelsen og slitasjen.

Nå er det på tide å lage hall, ikke enda mer papirer!