– Veiløsning Vorneset, nok en gang

Sandvikbakken Vel har avholdt årsmøte og ønsker i den forbindelse å gi en uttalelse i diskusjonen om adkomstvei til Vorneset og sandvikdalen, Øksnes kommune.
Meninger

Saken har pågått over mange år og flere enn vi begynner vel å bli lei av alle politiske krumspring denne saken har fostret.

Senest nå merker vi oss at Inge I. Nilsen, sentral politiker for Øksnes Høyre, 7. Februar d.å. uttaler på sin åpne Facebookprofil at det kan ta opptil 10 år å få veiprosjektet gjennomført. Skylden for dette legger han på ‘aksjonister’, høringsinnsigelser og ekspropriasjoner.


Angående veistriden som foregår med veien ut mot Vorneset

– Hva med både barns sikkerhet, bør ikke det veie tyngst?


Dette krever en avklaring:

Det er bare berørte statlige og regionale organ som kan komme med innsigelser. Innsigelsene som kom knyttet til erosjonssikring og lys fra trafikk som kunne virke forstyrrende, har for lengst funnet sin løsning.

Planen har vært på høring og på offentlig ettersyn, og alle innkomne innspill og kommentarer til planarbeidet er også behørig vurdert.

Når kommunestyret har behandlet detaljreguleringsplanen er det selvfølgelig mulig å klage på kommunestyrets vedtak, og det må gjennomføres en klagebehandling. Men å hevde at dette vil utsette veien med 10 år er en veldig drøy påstand helt uten rot i virkeligheten. Det som derimot har forpurret framdrifta er i realiteten den uryddige behandlingen så langt, bl.a. i teknisk hovedutvalg.

Nilsen unngår også behendig å komme inn på at det ganske sannsynlig må eksproprieres areal ved en breddeøkning av veien også over Sandviksbakken. Det har vært satt fram en påstand om at oppsitterne langs veien for år tilbake skal ha avstått areal til en bredere vei, men det er ikke tinglyst noen avtaler om grunnavståelser. Hvorfor beboerne skal være mer positivt innstilt til å avstå areal til vei over Sandviksbakken enn de som bor langs Torstein Reinholdtsens vei, skulle vært interessant å få begrunnet.


«Svar på åpent brev fra Gårdsforeningen Vornes Vel»

Yngve Hansen, leder Øksnes Arbeiderparti, har svart på et åpent brev fra Gårdsforeningen Vornes vel. Under finner du spørsmål fra brevet, og Hansens svar.


Det økonomiske vederlaget ved ekspropriasjon fastsettes ved takst, bruksverdi eller på bakgrunn av hva det koster å kjøpe tilsvarende eiendom. Skulle prosessen ta tid kan kommunen ifølge lovverket forhåndstiltre arealet før prisspørsmålet er avklart. Å snakke om et tidsperspektiv på 10 år kan ikke ses på som noe annet enn et påskudd for å få beholde veien til Vorneset over Sandviksbakken.

Det er mer enn betenkelig at Høyre, Frp og Senterpartiet ikke sa noe om at de ikke så det som sannsynlig at det ville komme noen ny vei før om 10 år. Dette burde de i anstendighetens navn sagt noe om da budsjettet ble behandlet. Posisjonen har vedtatt et budsjett der det er satt av totalt 17 millioner inneværende år og neste år til veiprosjektet. Dette har de gjort selv om de tydeligvis ser for seg at veien vil stå ferdig først om 10 år.

Nå, som posisjonen har vedtatt å utbedre veien over Sandvikbakken, skinner de egentlige intensjoner gjennom, og innbyggerne på Sandvikbakken, Sandvikdalen og Vorneset, har all mulig grunn til å føle seg ført bak lyset.

Vi krever at Øksnes Høyre gir oss svar på om deres syn på tidsaspekt for veiløsning til Vorneset og Sandvikbakken er sammenfallende med Inge I. Nilsen uttalelser?Vi stiller også spørsmål ved hvilke vurderinger som ligger til grunn for at vedlikehold og renovering av vann,- og kloakk/rørsystem i Halvar Rasmussens vei plutselig må prioriteres foran andre områder. Hva er denne avgjørelsen basert på? Vi ber Øksnes Høyre, som en del av posisjonen, gi oss et svar på dette.