– Alle vet at vi er inne i en krise så derfor er handling avgjørende nå

Økoråd vil ha strakstiltak som må iverksettes umiddelbart for å berge bedrifter. I dette innlegget fokuserer det på nettopp det og hvilke tiltak de mener må til. Uttalelsen er sendt til Regjering og storting.   Foto: KNUT IVAR AARSTEIN

Meninger

Hei, vi i Økoråd representer regnskapsbransjen og vil på vegne av SMB-bedrifter spesielt og næringslivet generelt, oppfordre til å iverksette nødvendige strakstiltak. Alle vet at vi er inne i en krise så derfor er handling avgjørende nå.

Bortsett fra permisjonsreglene, er gårdagens krisepakke til liten hjelp for næringen.

Bedrifter ble stengt allerede på torsdag jfr pålegg for frisører, helsesalonger mv. De ansatte og eierne er allerede permittert og vil få dagpenger i størrelsesorden 62% av normal lønn, med et tak pr uke på vel kr 7000.-. Selvstendig næringsdrivende får ikke dagpenger slik vi oppfatter.

Reiselivsbransjen herunder hotell og restaurant har allerede massive avbookinger og permitteringer. Vi opplever lokalt at denne næringen umiddelbart ligger nede for telling og er bekymret for at konkurser kommer fortløpende.

Problemstillingen for næringslivet er som følger:

De fleste av SMB har eksterne regnskapsførere. Regnskap Norge, vår interesseorganisasjon, har mer enn 8.500 personmedlemmer. I 2019 førte regnskapsbransjen regnskapet for mer enn 400.000 virksomheter. Hva skjer når næringslivet får handbrekket på slik vi opplever i dag?

I løpet av kort tid vil det ikke være likviditet til å dekke løpende forpliktelser. Dette gjelder jo ikke bare reiseliv som selvsagt blir hardt rammet men også snekkeren, rørleggeren, maleren, de som selger klær osv. Når disse virksomheter opplever det som skjer og virkningen blir reell vil de ikke kunne betale for våre tjenester. Skatteetaten er pålagt å gi gebyrer til alle virksomheter som ikke får levert pliktige oppgaver i tide, a-meldinger, skattemelding for merverdiavgift, skattemeldinger for formue og inntekt, årsregnskap til Brønnøysund og oppgaver til SSB. Hvis disse leveringsfrister ikke oppfylles pga betalingsvansker vil gebyrene «drepe» virksomheten.

Nedenfor er opplistet det som vi i dag har å forholde oss til og som må avvikles inntil videre:

· Hvis du ikke leverer opplysningene innen den nye datoen i brevet, vil du bli ilagt en daglig mulkt.

· Hvor mye mulkten er, beregnes ut fra et rettsgebyr.

· I 2020 er rettsgebyret 1172 kroner per dag. De ulike oppgavene/meldingene har ulike satser:

  • For aksjonærregisteroppgaven er satsen ett rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 58 600 kroner.
  • For a-meldingen er satsen 1/10 rettsgebyr per inntektsmottaker som mangler eller har feil i opplysningene per dag. Maksgrensen er 1 000 rettsgebyr per periode. Maksbeløpet er 1 150 000 kroner per periode.
  • For mva-meldingen er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 58 600 kroner.
  • For skattemeldingen er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 58 600 kroner.
  • For tredjepartsopplysninger er satsen 1 rettsgebyr per dag. Maksbeløpet er 58 600 kroner.
  • For bokføringspålegg er satsen 1 rettsgebyr per dag. Maksbeløpet er 1 000 000 kroner.

· Mulkten løper til du leverer opplysningene vi har etterspurt eller til maksgrensen for tvangsmulkt er nådd.

· Du mottar faktura fra Skatteetaten med informasjon om betaling.


I torsdagens krisepakke var det fokusert på utsatt formuesskatt for bedriftseiere, sitat:

Utsatt formuesskatt for bedriftseiere

Regjeringen foreslår videre en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Den foreslåtte ordningen gjelder personlige skatt­ytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

Ærlig talt, det er hverken inntektsskatt eller formueskatt som vil være problemet framover, fokuset må rettes mot likviditet.


Å fremstille utsatt formuesskatt for bedriftseiere som et moment er å «slå inn åpne dører» da dette er et ikke-tema. Det kan virke som at noen blander forskuddsskatt og skattetrekk for de ansatte. Krisepakken inneholder ikke noe knyttet til skattetrekk og likviditet.

Personlige næringsdrivende som har fått utskrevet forskuddsskatt kan endre skattekortet basert på forventet inntekt. Slik situasjonen er nå har krisepakkens betalingsutsettelsen ingen effekt da det ikke vil være inntekt å betale skatt av.

Videre omhandler regjeringens forslag momenter knyttet til tilbakevirkning av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/2019. Greit nok men dessverre ingen effekt umiddelbart da denne først vil komme til utbetaling høsten 2021- dessverre mange konkurser forsent.

Vi mener at det må rettes fokus på følgende strakstiltak:

· Likviditetlån/nødlån bedrifter umiddelbart som ikke er forankret i for mye byråkrati jfr hva Tyskland vurderer

· Utsettelse på frister knyttet til A-meldinger, MVA meldinger, skattemeldinger og årsregnskap.

· Bortfall av alle former for gebyrer knyttet til ovennevnte med virkning fra og med den 13.3.2020

· Permitteringsendringene må inneholde pakker til ansatte som gir mer enn 62,5% utbetaling. Samfunnet stopper når kjøpekrafta forsvinner

· Midlertidig bortfall av arbeidsgiveravgift for alle virksomheter i Norge til vi ser virkningen av dagens situasjon

· Et tydelig signal- stallordre til banker om smidighet både for renter og avdrag.


Vi er oppriktige bekymret men vi har tro på at våre fremste politikere ser alvoret og tar de nødvendige grep umiddelbart.

Lykke til videre.