– Har distriktspsykiatrien spilt falitt?

Meninger

Tidligere hadde Nordlandssykehuset tre distriktspsykiatriske avdelinger i Vesterålen. På Andenes, Stokmarknes og Straume (BØ). Etter hvert ble det reduksjon i åpningstilbudet, færre og færre pasienter, og til slutt er fasiten at Straume og Andenes er nedlagt. I Lofoten har det samme skjedd, og vi står nå igjen med Vesterålen DPs avd. Stokmarknes for begge regionene. Til sammen er det lagt ned 20 sengeplasser.

I bladet Vesterålen den 5.3.2020 gir mangeårige psykiater Reiulf Ruud en god beskrivelse av utvikling i psykiatritilbudet i Vesterålen de siste 20 årene. Fra en god tjeneste for folk og til nå nærmest en falitt. Slik er det veldig mange som opplever det. Elefanten i rommet er foretaksmodellen.

«Vi må våge å prate om de vanskeligste tingene», sier Erna Solberg i en av «festtalene» sine. Helsestatsråder fra skiftende regjeringer har pålagt helseforetakene en større økning i satsinga på psykiatrien enn i somatikken. Dette har ikke skjedd. Foretakene neglisjerer pålegget fra regjeringen og fortsetter å redusere tilbudet.

Det har vært stort fokus i media på at hvis vi kjenner på vonde følelser skal vi søke hjelp. Å be om hjelp er ikke en svakhet, men en styrke. Men hvor er denne hjelpen?

Det er nå 8 sengeplasser tilgjengelig i Lofoten og Vesterålen, men i den siste tiden har tilbudet her vært redusert. Det har vært stengt i romjulen (+ tilstøtende helger). Det er nå informert om at det kan bli redusert tilbud i påsken, hvor det foreslås å ha stengt «i den stille uke». Til sommeren ligger forslaget an til at det skal være stengt to uker, i fellesferien. Når det kommer tilreisende folk fra Bodø for å informere om «en mulig» stengning vil all erfaring tilsi at det allerede er bestemt.

Senterpartilagene i Vesterålen krever en større satsing på psykiatrien og at den varslede stengingen av avdelingen i høytider og ferier skrinlegges. Det er ikke vanskelig å se for seg at dette skaper større utfordringer for pasientene, med økt utrygghet og mangel på heldøgns omsorg og støtte. Det fører trolig til at det blir et lettere valg å «ramle utenfor».

Senterpartiet ønsker å sette fokus på forholdene for noen av de aller svakeste i samfunnet. I stedet for å svekke tilbudet, må det jobbes for å styrke psykiatrien i helseforetakene.