– Skal lysløypa som også er benevnt som «omlegges», kanskje fjernes den også?

Lysverkveien , Lapphaugen og Lysløypa ( LLL) 

Meninger

Den foreslåtte omreguleringen fra LNF område til område for næring skulle nå være godt kjent for befolkningen i Sortland Kommune

Lysverkveien (sees i kartet) med den betydningen den hadde i forbindelse med fremføringen av strøm ned til datidens sentrum er beskrevet i tidligere saker. Når tid strømmen ble oppkoblet i følgende bedrifter er kanskje ikke like kjent. Vesterålen Hermetikkfabrikk i 1912, Sortland Meieri etb 1899, Sortland Sykestue etablert 1910, Sortland Kirke og hovedgården fikk lys. I 1915 fikk den nye middelskolen lys. I Sortland – samfunnet ble etablering av kraftverket et synlig bevis på den forbedring dette kunne bli for folk flest og mulighetene som kunne åpne seg for arbeid og velstand.


Mener at flere burde fått varsel fra kommunen om elementfabrikken

Nabo til den planlagte elementfabrikken til SE-gruppen i Vestmarka, Erlend Bergseng, mener at konsekvensene av SE-gruppens planer blir større for naboene rundt enn det er blitt forespeilet. Slik han ser det burde flere ha fått direkte varsel fra Sortland kommune.


Lapphaugen er i flere omganger beskrevet med datidens bruk av familiene Sarri, Svonni og Inga i forbindelse med at de drev rein over fra Hinnøya når ulv og bjørn – plagene ble for store. Rein – Jensine sin bruk av området i forbindelse med drift mellom beiter. Dette er nå tatt særskilt opp med sametinget i pågående sak.


Lysløypa er i liten grad nevnt i forbindelse med omreguleringen av området. Kartet viser jo at lysløypas startpunkt på Munningsletta i høyeste grad vil bli berørt av denne. Det er i saksfremleggene bare nevn omlegging av lysløypa slik som med Lysverkveien. Lysverkveien blir jo ikke omlagt den blir fjernet.


Sortland Camping kritiske til SE-Gruppen-planer:

– Vi vil ikke ha et steinbrudd som nærmeste nabo

Sortland Campings innehavere, Helen og Hans-Jørgen Bergseng fortviler over planene for ei elementfabrikk rett ved bedriften sin på Sortland. De har nå hyret en advokat som har funnet flere punkter han mener tilsier at politikerne må si nei til planene.


Skal lysløypa som også er benevnt som «omlegges», kanskje fjernes den også? , i alle fall startpunktet på Munningsletta. Der er jo veldig dårlig med plass i det nye foreslåtte næringsområdet til ny trasè mellom området og fjellfoten.

Hvorfor har vi ikke sett noen innspill fra skigruppa i Sortland på denne foreslåtte endringen?

Mulig dette blir å finne i postlistene hos Sortland Kommune innen den 20.3.2020.


SE-Gruppen planlegger tiltak for å skjerme turløyper i planer for ny fabrikk i Vestmarka

SE Gruppen er i ferd med å slå ordentlig til på stortromma. Nå planlegges det å utvide det eksisterende næringsgrunnlaget med flere nye funksjoner, inkludert produksjonslokaler for byggelementer.