– Sortland må være positiv til å motta flyktninger fra overfylte leire nå

Meninger

Rødt Sortland går inn for at Sortland skal være positiv til å motta flyktninger fra overfylte leire i Hellas. Dette forutsetter at regjeringa åpner for at Norge skal innta en aktiv rolle i forhold til utfordringene og bidrar med tilstrekkelig økonomi for at kommunen gjøres i stand til det. Den vanskelig situasjonen vi sjøl står opp i nå, er til sammenligning likevel en helt annen enn det barn og voksne opplever i overfylte flyktningeleirer. Disse kan sammenlignes med konsentrasjonsleirer eller særlig dårlige fengsel når det gjelder den fysiske tilstand. Koronasmitt her kan bli katastofalt.

Det er godt kjent at situasjonen i leirene i Tyrkia og Hellas er dramatisk. Moria-leieren på øya Lesvos er en leir som er beregna på 3000 flyktninger, men der det nå er mer enn 20 000. Leger uten grenser melder at om lag 7000 av disse er barn.

EU har så langt lagt opp til at Tyrkia og Hellas skal demme opp for å hindre flyktninger å komme lengre inn i Europa. Presset er økt kraftig etter at Tyrkia har åpnet sine grenser mot Hellas. Situasjonen i Midtøsten har endra seg til det enda verre etter Tyrkias invasjon i Syria og økt flyktningestrøm.

I denne situasjonen er det riktig å oppfordre til at nasjonale myndig tar et initiativ for en felles løsning med andre land for å avhjelpe situasjonen i Hellas. Det må innebære å åpne for mottak av flytninger til resten av Europa fra den fullstendige uholdbare situasjonen i leirene. Noen land har allerede signalisert vilje til det. Kravet om å evakuere leirene i dagens smittesituasjon får økende tilslutning.

Først og fremst bør innretninga være for mottak av familier med mindreårige barn og barn uten foreldre. Dette kan gjøres ved at kommunene gjøres økonomiske i stand til det og at etablert kompetanse og tilrettelegging i kommunene utnyttes.

Rødt oppfordrer Sortland kommune sammen med andre kommuner som har gjort lignende vedtak, om å være positivt til å motta flytninger fra overfylte flyktninger fra Hellas.