Mangel på sesongarbeidskraft i landbruket

Meninger

Som kjent er det et stort behov for sesong-arbeidskraft innen landbruket, særlig for området frukt/bær/grønt. Vanligvis løses dette ved import av arbeidskraft, men disse må nå i 14 dagers karantene og det spørs hvor aktuelt det da blir å komme. Like fullt må arbeidet gjøres, hvis ikke vil det få store konsekvenser. Folk som nå går på ledighetstrygd kan sikkert gjøre jobben, men siden de mottar mer i stønad enn de ville fått for sesongarbeidet er det heller tvilsomt om de lar seg friste. Løsningen på dilemmaet ligger snublende nær : Hvorfor ikke beholde stønaden og samtidig jobbe sesongarbeid? En slik løsning er nok økonomisk interessant, selv om det selvsagt blir mer skatt. Det er det samme prinsippet som gjelder for pensjonister,- motta pensjon og fortsette å arbeide en tid.

For staten burde dette være en god løsning, mer inntekt (skatt), lavere ledighet og høyere produktivitet. For landbruket og sesongarbeiderne er fordelen innlysende.

Ordningen vil kun gjelde for denne sesongen, men vil kunne løse den akutte mangelen på arbeidskraft som landbruket nå opplever.