«Oppdrettsnæring, mobbing – og Oddmund Enoksen»

Meninger


I sitt tilsvar i VOL den 30. mars 2020 bruker dessverre Oddmund Enoksen mer tid på karakteristikker av mitt debattinnlegg enn å diskutere sak. Han anbefaler meg et grunnkurs i debatt-teknikk vel vitende om at slike utspill neppe høyner debattnivået.

Han avfeier alle tanker om at oppdrettsanleggene ved Gapøya kan føre noe som helst negativt med seg for miljø og beboere.

Vi har altså her en debattant, som:

• Ikke tror reservatet på Gapøya vil skades av oppdrettsanleggene selv om både Fiskeridirektoratet og vernemyndighetene har tilkjennegitt at de ikke ønsker anlegg i eller like ved reservater

• Ikke tror på havforskernes mengder av bevis på at oppdrettsanlegg skader naturen

• Ikke tror på Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Nord og lokale fiskere om negativ påvirkning av fisket i Godfjorden og Kvæfjorden

• Ikke tror på ordføreren i Kvæfjord som mener fiskemottaket i Bogen står i fare for å bli lagt ned om anleggene kommer

• Ikke tror anleggene vil være til sjenanse for fritidsboliger selv om de skal plasseres rett utenfor idylliske Finnsæter

Dette er skremmende standpunkter fra en debattant som brukes mye av oppdrettsnæringa, og som ikke lover godt for den videre prosessen.

Enoksen og jeg kan vel enes om at vi ikke blir enige. Vi kan vel også enes om at ingen av oss besitter den hele og fulle sannhet om denne saken.

Forskjellen mellom oss er at jeg vet det.

Fra min side er denne debatten avsluttet.