– Kostbar hytte-renovasjon er slett ikke lovpålagt

Staten har slett ikke beordret vesterålskommunene til ei dyr renovasjonsordning for hytter, mener Willy Vestå, kommunestyrerepresentant for Sortland Senterparti. 

Meninger

Femten hundre kroner i avfallsgebyr til Reno-Vest, det er vel ingenting å surke for? – Dreg du den, så dreg du den òg, sa kjerringa som skulle kjøre staur. Og vi husker hvordan fortellinga i Nordahl Rolfsens lesebok fortsatte: Hesten klarte ikke å rikke kjerra.

Monopoliserte offentlige tjenester er en god ting, men det er også en god ting at folkevalgte følger slike tjenester med falkeblikk. Når for eksempel Reno-Vest-gebyrene for 2020 økte i en takt langt over konsumprisindeksen, burde alarmklokkene ha ringt. Men økningene ble banket igjennom i kommunestyre etter kommunestyre uten debatt. Dreg du den, så dreg du den òg.
Men Sortland og Øksnes hopper ikke på ei ordning som få ser hensikten med. I Sortland ga kommunedirektøren klar melding om hyttegebyret da 2020-budsjettet var til behandling i kommunestyret før jul: «… det bør utvises varsomhet før det innføres nye gebyrer. Nødvendigheten av slike tiltak skal være godt utredet og begrunnet før eventuell innføring skjer.» Og kommunestyret ga sin tilslutning. Det blir en god tenkepause før hytteeierne i Sortland får mer staur på lasset.


Så får vi høre fra Reno-Vest og enkelte debattanter at dette gebyret er noe kommunene er pålagt av staten. Og som sannhetsvitne har Reno-Vest trukket opp av hatten et brev fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i 2013. Dette sju år gamle brevet er så kryptisk at det kan tas til inntekt for nesten hva som helst. Jeg velger sjølsagt å ta det til inntekt for mitt syn.


Når for eksempel Klif svarer på et spørsmål om hvorvidt man kan begrense avfallsinnsamlinga til kun å gjelde regulerte hyttefelt, heter det: «…kommunen kan i forskrift unnta områder utenfor tettbygd strøk.»
Og hvis du lurer på hva som menes med tettbygd strøk, anbefaler jeg Statistisk Sentralbyrås definisjon: «En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter…»
Og skulle du fortsatt være usikker på hvordan hytta på Røsnes, i Mårsund, Alsvågmarka, Nøss, Øksneshamn og Straumfjorden kan slippe unna gebyret på 1500 kroner, så anbefales §30 i Forurensningsloven: «Kommunen kan gi forskrifter om at den kommunale innsamling bare skal gjelde i tettbygd strøk»


Og sånn kan man holde på. Dette er jurist-mat som koker ned til politikk, noe Øksnes og Sortland var de første til å fatte. Nå kommer de andre kommunene etter, og ære være dem for det.
Innføring av åpenbart urimelige ordninger og gebyrer vil bringe naturvernet i miskreditt. Vi kan ikke sitte stille og bare la det skje.
Hvordan var nå den fortellinga i leseboka igjen? Jo, kjerringa måtte lesse av kjerra. «Dreg du ikkje den, så dreg du ikkje den heller.» Og sånn holdt ho på til det ikke var en eneste staur igjen.


Så langt hadde jeg ikke tenkt vi skulle gå. Det er fortsatt forskjell på å barbere seg og å skjære av seg haka.
Og vi trenger et Reno-Vest i god trim.