På tide at SV ber om unnskyldning!

I dag la Riksrevisjonen fram revisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket. Det er en rapport som rammer bredt, også i de partiene som i dag roper høyest.

VOL-redaktør Geir Bjørn Nilsen etterspør selvkritikk fra Christian Torset, sortlending og leder av Nordland SV.  Foto: Thor-Wiggo Skille

Meninger

Riksrevisjonen feller en knusende dom over norsk fiskeripolitikk. Venstresiden – les: SV – skal selvfølgelig slå politisk mynt på rapporten. Det bør de være varsomme med. De har mye å svare for selv.

Riksrevisjonen har funnet to «sterkt kritikkverdige» forhold.

· Det er sterkt kritikkverdig at samfiskeordningen har fått virke i mer enn 10 år, og i praksis har fungert som en strukturordning når de negative konsekvensene var kjent på forhånd.

· Nærings- og fiskeridepartementet har ikke i tilstrekkelig grad utredet konsekvensene i forkant av endringsforslag, og ikke i større grad har vurdert hvordan endringene i kvotesystemet har påvirket fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene etter at de har blitt gjennomført, skriver Riksrevisjonen.

I tillegg er det funnet ett kritikkverdig forhold.

· Det er kritikkverdig at det ikke finnes systematisert og offentlig tilgjengelig informasjon om kvotepriser i Norge.

Sterk kritikk er den nest sterkeste kritikken Riksrevisjonen kan gi.

Representanter fra ulike partier har på ulikt vis tatt revisjonens merknader til kjenne for sitt syn, som gjerne går i retning av at man ønsker å reformere hele fiskeripolitikken. Det vil SV, men det er grunn til å minne om følgende:

· Ordningen med kjøp og salg av fiskekvoter i kystfiskeflåten ble vedtatt i 2003 under Bondevik 2-regjeringen, og innført i 2004.

· Den ble forvaltet – og utvidet! - av De rødgrønne partiene (hvori SV inngår) i perioden oktober 2005 til oktober 2013.

Partiene gjorde til dels det motsatte av hva de sa i valgkampen i 2005. Fiskeriminister Helga Pedersen, Ap, sa at hun ville ha «lys i husan», og stanset kvotehandelen, men etter å ha tenkt seg om i ett år, utvidet hun ordningen. SV var med på lasset, det samme var Senterpartiet.

I 2010 innførte de samme partiene «samfiskeordningen», som får juling så det rekker av Riksrevisjonen. I 2011 vedtok de tre partiene den utvidede samfiskeordningen, den som ga båteiere anledning til å samfiske med seg selv.

Torgeir Knag Fylkesnes er en av de fremste i Norge til å kritisere den fiskeripolitikken hans regjering førte i åtte år. 

På de to punktene riksrevisjonen gir sterk kritikk, har Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV et helt klart delansvar.

Det er ikke lett å lese i dag.

Torgeir Knag Fylkesnes, SV i Troms, skriver på Facebook.

– Riksrevisjonen kommer med en knusende dom over norsk fiskeriforvaltning. De dokumenterer gjennom nærmere 200 sider hvordan sentrale fiskeripolitiske prinsipper har blitt brutt. Blant annet at fiskeripolitikken skal bidra til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene.

Mindre skriver han at kritikken i aller høyeste grad rammer hans eget parti.

Christian Torset, leder av Nordland SV og sortlending, skriver:

«Alle vet nå det SV har sagt så lenge, nemlig at politiske vedtak om dispensasjoner, strukturkvoter, forskrifter osv. har dratt i helt motsatt retning: færre og større båter, med færre ansatte og mindre fisk landet. Helt siden (minst) Bondevik II har profittjaget styrt ressursforvaltningen, og nå har vi det også svart på hvitt fra Riksrevisjonen».

Observasjonen er for så vidt riktig den, men hvor er hans Mea culpa? Når Torset påberoper seg tiden etter Bondevik2, viser han først og fremst til en åtteårsperiode der hans parti satt i regjeringskontorene. Dette kunne kanskje Knag Fylkesnes og Torset vært så vennlig å opplyse i debatten. Eller tar de rett og slett sjansen på at alle hadde glemt det?

For min egen del tenker jeg at SV kunne stått seg på å be den hardt rammede, nordnorske befolkningen om unnskyldning for sitt fiskeripolitisk vanstyre i perioden 2005 til 2013, men som alltid er det enklest å skylde på noen andre.