«Geir Bjørn Nilsens fiskehistorie»

I tegneserienes verden heter det at «Fantomet noen ganger forlater jungelen og går i gatene som en vanlig mann». I går forlot Geir Bjørn Nilsen redaktørstolen, og tok til debattspalten på VOL for å kritisere SV fordi vi ikke liker regjeringas kvotemelding.
Meninger

Riksrevisjonen har sett på perioden fra 2004 til 2018, og siden SV satt i regjering i åtte av disse årene, mener Nilsen det er på tide at SV ber om unnskyldning. Retorisk er logikken grei, men rent faktisk bommer den kraftig på målet. La oss forklare hvorfor:

Riksrevisjonen har kritisert kvotesystemet som har utviklet seg, og påpekt at det i sum har gitt negative effekter for kysten. Det er nøyaktig det SV har sagt hele tiden, inkludert da vi satt i regjering. Bondevik II-regjeringen åpnet for strukturering av kvoter, noe SV var mot. Vi fikk ikke reversert dette i vår tid i regjering, men å si at vi derfor har ansvar for dette blir galt.

Under de rødgrønne ble det gjort flere feil i fiskeripolitikken. For det første ble 28 meters-grensa fjernet, og det var en stor tabbe. Det har vi innrømmet gjentatte ganger. Kvotetaket ble hevet, noe som ga feil utslag, og også dette har SV tatt på seg ansvar for. Når det gjelder samfiske, så støtter SV samfiskeordninga, men er mot samfiske med seg selv. Denne siste endringen ble aldri behandlet i regjering eller av Stortinget, men var en ren forskriftsendring.

Når det gjelder samarbeidsregjeringer, så er det sånn at det minste partiet i en koalisjon må ta de kampene de tror er viktigst, og SV brukte den politiske kapitalen andre steder. Geir Bjørn Nilsen ber oss innrømme skyld, men som avismann kunne han enkelt sjekket hvem som gjorde hva, og levert et mer balansert innlegg. Da ville han også tatt med f.eks. at det var den rødgrønne regjeringa som innførte tidsbegrensning på strukturkvotene.

Det verste med Nilsens innlegg er nettopp mangelen på balanse. Ulike regjeringer har bidratt til dagens elendige situasjon, men de har bidratt i ulike grad. Selve arvesynden var det Bondevik II som innførte, med strukturering av kvoter. Havressursloven kreverat de marine ressursene skal komme kystsamfunnene til gode med arbeidsplasser og bosetting, men dette ignoreres totalt. Det er den manglende reguleringa på dette området som har skapt de største problemene, for selv om det praksis er enkelt å kjøpe og selge kvoter, er det i prinsippet fortsatt ikke lov. Slik kan vi ikke ha det.

Dernest er det Solberg-regjeringene som virkelig har ødelagt for kystens folk. Det var under henne fylkesbegrensningene ble fjernet, noe som gjør at kvotene selges ut av kapitalsvake Nord-Norge, og samles der de har mer penger. Denne regjeringa hevet også kvotetaket ytterligere, til tross for at effekten av dette da var godt kjent.

Regjeringen Solberg har svekket Deltakerloven, noe som har gjort det betydelig enklere å kjøpe og selge kvoter, og ikke minst har kvotene under Solberg blitt frikoblet fra båten! Disse endringene har drevet fram enorm prisvekst og samling av stadig flere kvoter på stadig færre båter. Åtti prosent av torskekvotene tas nå av ti rederier, og det er umulig å tro en slik utvikling kunne skjedd under de rødgrønne, uansett hvor selvkritisk vi prøver å være.

Denne regjeringen har i tillegg foreslått å fjerne grensene for flytting av kvoter mellom kvotegrupper. De har foreslått massive liberaliseringer av deltakerloven. De har foreslått liberalisering av fiskesalgslagsloven. Heldigvis har alle disse forslagene blitt nedstemt, men ting kunne altså vært mye verre, hvis ikke bl.a. SV hadde satt foten ned. At Nilsen ikke ser at det er høyresiden som driver fram liberaliseringen av fiskeriene er rett og slett ubegripelig.

En av de tingene Riksrevisjonen har kritisert er at de ulike tiltakene under Solberg-regjeringen aldri har blitt utredet skikkelig. Forskjellen fra de rødgrønne er at denne regjeringa aktivt har jobbet for fri flyt av kvoter og samling av disse på færre båter, med de konsekvensene det har for mindre landing av fisk, mindre sysselsetting og ringvirkninger på kysten. Det er også dette som er Riksrevisjonens største kritikk: At kystsamfunnene har fått blø for politikken.

Det viktigste er likevel at det er under denne regjeringa kvoteprisene har løpt løpsk. Prinsipielle diskusjoner er én ting, men når prisen går i taket snakker man ikke lenger om prinsipper eller teori. Det er i dag umulig for unge fiskere å komme inn i yrket, og det har skjedd på denne regjeringas vakt.

SV har protestert på hvert eneste forslag fra regjeringa. Vi har slått alarm, lyttet til kystbefolkninga, foreslått flytting av kvoter til mindre båter, nye og skjerpede regler og hjemfall på kvoter... og vi har blitt stemt ned hele veien av regjeringa. SV har også mer enn noen løftet disse spørsmålene på Stortinget, og dermed bidratt til at fiskeriforvaltning er noe også folk sørpå skjønner er viktig.

For SV sin del er det viktigste at Riksrevisjonens rapport tas alvorlig, og at det innføres strukturstans frem til vi har sørget for at:

  • Eierskapet til fartøy med kvoter spres på flere hender.
  • Kvoter i vesentlig større grad eies av registrerte fiskere.
  • Koblingen mellom fartøy og kvote styrkes.
  • Det gjennomføres en ekstern evaluering med utgangspunkt i konklusjonene til Riksrevisjonen.

SV er ikke interessert i politisk spill rundt ressursforvaltningen, spørsmålet er rett og slett for viktig, og derfor har vi heller ingen interesse av å late som vi aldri har gjort feil. Vi har gjort feil, men vi har – i motsetning til flertallet på Stortinget – lært av dem. Når Geir Bjørn Nilsen mener SV bør holde kjeft fordi vi ikke har plettfri vandel, presenterer han et regnskap som ville blitt avvist på kaia i alle fiskevær i Nord-Norge. Man trenger ikke være kystfisker for å kjenne igjen en fiskehistorie, og Nilsens historie er så definitivt av denne kategorien. Vi mistenker nok at Nilsen også er klar over dette, og at det var derfor redaktørhatten måtte legges til side. Alt i alt er det åpenbart for alle som kan noe som helst om fiskeripolitikk at SV er den rake motsetningen til regjeringen. At Nilsen ikke tåler kritikk av Høyre er derfor ikke et problem for SV, men det er muligens et problem for VOL.