Klokt å utsette «Wedding-saken»

Meninger

Formannskapet i Hadsel utsatte i dag behandlingen av «Wedding-saken». Det var et klokt valg.

I 2011 bestemte kommunestyret seg for å kjøpe Wedding-familiens eiendommer i sentrum av Stokmarknes. Det er blitt et kulturhus, som i dag tjener Hadsel vel.

Det ble avtalt at Hadsel kommune skulle betale 137,5 millioner kroner for bygg og tomter. 41,25 millioner kroner ble gitt som selgerkreditt. Wedding-familien skulle ifølge kontrakten få tilbake sine penger av det overskudd kommunen fikk på driften.

Alle som kjenner historien til bygget, vet at Hadsel kommune ikke har hatt overskudd. Det har derimot vært underskudd og den ene kulturhus-sjefen etter den andre har vært utsatt for diabolske økonomi-krav fra styret, som på sin side har kranglet med kommunestyret om finansieringen.

Spørsmålet er likevel om Hadsel kommune har gjort nok for å opprettholde sine forpliktelser overfor selgerne. Har kommunen vært lojale overfor avtalen? Den slår fast at «det påhviler kjøper et særskilt ansvar snarest mulig å gjøre opp denne selgerkreditt som for selger vil være en viktig innsatsfaktor for fortsatt målrettet næringsutvikling i Hadsel Kommune.»

En rettssak er en sivilisert måte å gjøre opp juridiske tvister. Politikerne i Hadsel har fått råd fra kommunedirektøren om å avvise saken, men bestemte seg foreløpig å utsette avgjørelsen. Det er klokt. En rettssak må alltid være siste utvei, og uansett utfall vil Hadsel kommune være skyldig Wedding-familien penger for et hastig innkjøpt og omstridt kulturhus. En rettssak kan ikke endre dette faktum. Spørsmålet er redusert til når gjelda skal betales.

Det er synd at Hadsel kommune og familien Wedding så til de grader har havnet på kant med hverandre. Brødrene har – siden Kinnarps-agenturets dager – bidratt med svært store beløp i lokalesamfunnet til turistanlegg, hotell, barnehager og eiendom og bidratt til å utvikle Stokmarknes. Normalt burde kommunen gjøre sitt ytterste for å ha sånne krefter som støttespillere, ikke motspillere, men det må konstateres at samarbeidslinja forlengst er forlatt.