Kvotemeldingen sender sjokkbølger innover kysten

Stortingets Næringskomite presenterte for få dager siden sine forslag om den fremtidige kvotepolitikken. Mange av forslagene fremmes med knappest mulig flertall og for store deler av fiskerinæringen har forslagene skapt stor frustrasjon.
Meninger

Det har fra politisk hold flere ganger vært etterlyst klare tilbakemeldinger fra en samlet fiskerinæring på saker som angår næringa.Når så en samlet fiskerinæring kommer med tilbakemeldinger i forbindelse med kvotemeldinga, velger de samme politikerne å overse denne.

Flertallet i Næringskomiteen tar ikke fiskerinæringen på alvor når en gjennom både møter og skriftlige innspill har kommentert Stortingsmeldingen og de ulike forslagene som ligger der. Det fremmes uklare forslag som en ikke vet konsekvensene av, men som bidrar til å skape stor uro i næringen.

Si meg dere i Næringskomiteen; hvorfor har dere ikke større respekt for fiskerinæringen og de fiskeriavhengige samfunnene langs kysten enn det dere synliggjør med forslagene til fremtidig kvotepolitikk? Hvorfor lytter dere ikke til alle stemmene langs hele kysten som gjennom media viser til konsekvensene av den politikken som det legges opp til og som overhodet ikke er gangbar for store deler av fiskerinæringen?

Jeg oppfatter det som at posisjonen samt FRP er så egenrådige at bare de får gjennomført sin egen politikk, så bryr de seg ikke om konsekvensene til de som skal leve av og med resultatet av denne.

Gjennom media er det kommet frem mange fordømmelser av forslagene, men den eneste som hyller disse er Reidar Nilsen. Hva er det han ser som ingen andre ser?

Det har kommet frem svært mye kritikk mot Næringskomiteen etter fremleggelsen av innstillingen. Jeg kan ikke forstå annet enn at dette må påvirke menneskene som er medlemmer i komiteen. Hvor er ansvarsfølelsen, hvor er medmenneskeligheten og hvor er medfølelsen for de kvinnene og mennene som har sin arbeidsplass i denne næringa.

Vi snakker her om flere personer som risikerer økonomisk ruin hvis forslagene som ligger i innstillingen blir vedtatt i sin helhet.

Jeg håper at stortingsrepresentantene som skal behandle meldinga kommer på bedre tanker under behandlingen i Stortinget på torsdag. Gjør de ikke det, blir dette en sorgens dag for store deler av fiskerinæringen.