Sortlandsbrua er et gryteklart korona-tiltak

Meninger

Gang- og sykkelbane langs den kilometerlange Sortlandsbrua er ferdig detaljprosjektert. Prosjektet kan utlyses så å si over natta, og kan bidra til etterlengtet aktivitet i et korona-rammet næringsliv.

Veimyndigheter og politikere er skjønt enige om at tiltaket er nødvendig, men i budsjettarbeidet er det som om det har kvilt en forbannelse over Sortlandsbrua. Enten har prosjektet vært for lite eller så har det vært for stort. Enten så har det vært for tidlig eller så har det vært for seint.

Sikkert er det uansett at mjuke trafikanter sitter med Svarteper. Økende biltrafikk – ikke minst med vogntog – gjør den 45 år gamle brua stadig farligere for fotgjengere og syklister.

Brua binder sammen den voksende byen Sortland. Fisk og andre varer for milliardbeløp fraktes til og fra Vesterålen over brua. Og i ei kokende heksegryte med 4.000–5000 biler i døgnet prøver mennesker av kjøtt og blod å kjempe seg fram. En halvmeters betongkant (om vinteren brøytekant) er det eneste samfunnet har å by dem.

Stadig flere gir opp denne kampen for eget liv og helse. Det foreslåtte koronatiltaket vil dermed bli et tiltak for:

– trafikksikkerhet

– klima

– rein luft

– folkehelse

– byutvikling

– sikker varetransport

For noen dager siden møtte jeg to mennesker med barnevogn på tur over brua. Sjølsagt midt i kjørebanen, siden det er eneste alternativ. Visst var det farlig i trafikk-infernoet, men det var også en talende protest mot årtiers statlig unnfallenhet.

Den prosjekterte løsninga for Sortlandsbrua er en påhengt stålkonstruksjon på sørsida av brua. De som har rede på slikt anslår kostnaden til rundt 90 millioner kroner.

Kjære samferdselsminister! Du kan bli den statsråden som etter 45 års stillstand skjærer igjennom og gjør livet lettere og sunnere for tusenvis av mennesker i Vesterålen.