– Feilaktig bruk av tall om havbruksskatt av VOL

Meninger

Under overskriften "Hadsel kommune og staten kunne fått 400 millioner kroner i skatt fra Nordlaks" hevder VOL at Nordlaks bare skal betale 15 millioner kroner i skatt. Dette er både en mangelfull og feil fremstilling av saken om havbruksskatt. Det gir et dårlig utgangspunkt for en opplyst og saklig debatt om beskatningen av kystens næringsliv og kanskje det viktigste spørsmålet; hvordan skal kommunene få igjen for å legge til rette for næringa?

Vol fremstiller det som om Nordlaks med regjeringens forslag må betale bare 15 millioner i skatt, mens havbruksskatteutvalgets forslag ville gjort at Nordlaks måtte betale 400 millioner i skatt (til Hadsel). Dette er feil. Fakta er at Nordlaks betalte 220 millioner kroner i skatt i 2018. I løpet av de siste fire årene har Nordlaks betalt om lag en milliard kroner i selskapsskatt.

Dersom produksjonsavgift nå innføres, vil den med utgangspunkt i 2018-tallene øke vår skatt fra omtrent 220 til 236 millioner kroner. Økningen på 16 millioner kroner vil bli fordelt til alle kommunene hvor det er oppdrettsvirksomhet i sjø. Altså penger i kommunekassene.

Alternativet til dette er innføring av det som kalles grunnrenteskatt. Det er dette utvalget har foreslått. Det vil innebære en økning fra dagens 24 % til rundt 60 % beskatning. En ytterligere og helt sentral forskjell er at ingenting av den foreslåtte grunnrenteskatten på ytterligere 400 millioner kroner ville tilfalle kommunene direkte. Grunnrenteskatten var foreslått som en statlig skatt, og kommunene ville ikke sett en krone av disse pengene med mindre de ble fordelt over statsbudsjettet. Herfra er det altså at Hadsel kommune og andre havbrukskommuner skulle kreve sin rett.

I forslaget fra havbruksskatteutvalget lå også en fjerning av havbruksfondet. Havbruksfondet har gitt inntekter til kommunene på til sammen 2,7 milliarder kroner i 2018, og 458 millioner kroner i 2019. Av dette har for eksempel Hadsel mottatt 28 millioner kroner i 2018 og 7,8 millioner kroner i 2019. Det ville vært 0 kroner til kommunene dersom utvalgslederen fikk viljen sin og grunnrentebeskatningen var innført.

I dag driver Nordlaks med overskudd. Bedriften går rundt. Vi sysselsetter og vi ansetter, til tross for krevende tider. Overskudd gir oss også mulighetene til å investere i bedriften på lang sikt; i mer miljøvennlig og moderne teknologi og i nye arbeidsplasser som vil holde våre unge i regionen. Nordlaks har Havfarmen på vei, vi bygger batteri- og gasshybride brønnbåter og vi investerer i fabrikken på Børøya.


Nordlaks er opptatt av et skattesystem som gir havbruksnæringen mulighet til å fornye seg og møte stadig tøffere internasjonal konkurranse. Det er klokt at en del av skatteinntektene skal gå til kommunene som gjør tilretteleggingen og stiller med havområder, istedenfor en grunnrente som går til staten. Produksjonsavgiften gir til forskjell fra grunnrenteskatten mer inntekter til kommunene. Dette mener vi er riktig utvikling.

Så er det vår jobb å fortsette og skape ringvirkninger i vår region.