– Bekymring for arbeid og dagtilbud for utviklingshemmede

Meninger

Der gått 2 måneder siden store deler av Norge ble stengt ned med store konsekvenser for så mange. Arbeids og fritidstilbud til våre utviklingshemmede ble borte og det ble innført restriksjoner på besøk mm. NFU Sortland lokallag er også opptatt av at vi alle skal bidra til å holde smittepress nede og vil absolutt delta i denne «dugnaden» men vi er også opptatt av individuelle rettigheter.

Vi er bekymret for de konsekvenser manglende arbeids og dagtilbud har for utviklingshemmede. Mange har vanskeligheter med å forstå hvorfor de blir underlagt så strenge restriksjoner og ikke får gjøre sine vante aktiviteter. Pårørende gir oss tilbakemeldinger på at de til tider synes tiltak som blir satt i verk er vanskelige og til dels ubehagelige.

Informasjon om hvilke tiltak som egentlig gjelder er også mangelfull og ikke alltid like lett å forstå hensikten med.

Vi ber om at Sortland Kommune foretar en nøye gjennomgang med sikte på en snarlig bedring av tilbudet for de utviklingshemmede i Sortland. Det må legges til rette for et godt et godt dagtilbud/aktivitet og det er viktig å hindre for stor grad av isolering. Det er også viktig med god informasjon og samarbeid med pårørende i en særdeles vanskelig tid.