– Kutt i fergesambandet Andenes-Gryllefjord påvirker en hardt rammet turistnæring

Meninger

Det er med stor bekymring vi uten forvarsel mottok beslutningen om å forkorte regelmessigheten til fergesambandet mellom Andenes og Gryllefjord. Dette med nesten fem uker av hele sesongen.

Dette påvirker turismen i regionen som allerede er svært hardt økonomisk rammet av nedstengingen av samfunnet pga. koronaepidemien. Reiselivsnæringen har fullt ut tatt del i samfunnsansvaret og dugnaden som kreves for å forhindre spredning av smitte, jf regjeringens påbud.

I den situasjonen vi er i, uten å kommunisere med berørte parter i reiselivsnæringen, virker beslutningen å være lite gjennomtenkt og motvirker all innsats som er lagt inn fra næringen for å kunne åpne våre anlegg så snart som mulig og gjeninnsette våre permitterte ansatte.

Forbindelsen mellom Andenes og Gryllefjord er veldig viktig for Senja og Vesterålen, og en del av den populære reiseruten langs Nasjonal Turistveg. Nasjonal Turistveg er i seg selv én av årsakene til at mange velger denne reiseruten gjennom våre to regioner, for å besøke severdigheter og attraksjoner. Vi står nå overfor en sommersesong der vi har lagt mye ressurser i å få besøkende fra det norske markedet for å erstatte frafallet til de internasjonale sommergjestene, som er på ca. 40 %. En forkortelse av fergesesongen slik vi er blitt presentert, vil svekke mulighetene våre for å øke norsk ferie- og fritidstrafikk til regionene.

Vi har selvsagt forberedt våre salgs- og markedsføringstiltak i markedet basert på den tidligere publiserte rutetabellen. Når man uten forvarsel får en endring i fergeruten Andenes – Gryllefjord, skaper dette stor usikkerhet og frustrasjon blant våre gjester. Vi har mottatt misnøye fra et stort antall opprørte gjester.

Dette innebærer også et betydelig økonomisk tap for mange bedrifter i reiselivsbransjen i både Senja og Vesterålen, i en situasjon da vi som de fleste andre har stort behov for disse viktige inntektene. Argumentet at vi i år ikke har utenlandske gjester, reduserer ikke tapet av norske gjester som alltid og også i år hadde benyttet seg av denne reiseruten.

En gjest i for eksempel Hamn i Senja bruker mellom 1 500 – 2 500 norske kroner per døgn på overnatting, mat og aktiviteter. Tilsvarende inntekter gjelder for de fleste bedriftene i våre regioner. I denne situasjonen vi har med Korona, er det ikke vanskelig å beregne at fravær av 10 eller 100 gjester er betydelig og ekstremt viktig i en slik sårbar situasjon.

Vi ber om at forbindelsen mellom Andenes – Gryllefjord startes opp så snart som mulig. Hver dag teller i en økonomisk kritisk situasjon for turismen i regionene. Vi mener at dette er en dugnad og et ansvar vi kan kreve.

Vi ønsker i tillegg at det for fremtiden bør etableres et fungerende kommunikasjonsledd mellom interesserte parter som planlegger og beslutter bestemmelser for alle våre ferge- og hurtigbåtforbindelser, og våre to destinasjoner. Dette for å unngå at vi i fremtiden må lese oss fram til slike avgjørelser i media.

Vi møter en krevende fremtid, det siste vi trenger er uforutsigbarhet overfor våre gjester, som vi med god kommunikasjon kunne unngått. Vi må ta vare på våre gjester og lokalbefolkning, og trenger deres hjelp med dette. Vi står klar til å hjelpe på alle måter.