- Lønnsstøtte er bra, men hva med bygg- og anleggsnæringen?

Mange Nordlandsbedrifter ser lysere tider foran seg. For noen av de største næringene i Nordland er likevel fremtiden fylt med mørke skyer og stor usikkerhet.
Meninger


Regjeringen foreslår å innføre en midlertidig lønnsstøtteordning som skal gi bedriftene anledning til å ta permitterte ansatte tilbake i jobb. Forslaget innebærer at bedriften får et kontanttilskudd for ansatte som tas tilbake i jobb.

- Lønnsstøtte er noe vi har jobbet for siden tidlig i krisen, og vi er svært tilfredse med at det endelig kommer på plass, sier regiondirektøren. Han legger til at støtten er ment å treffe bredt, men at den er særlig viktig for å få folk tilbake på jobb ii reiselivet i nord.

- Det fine med ordningene er at vi med dette slutter å betale folk for å være hjemme og heller betaler for å være på jobb. Det vil bidra til at mange bedrifter vil kunne ta ansatte tidligere tilbake i arbeid for å skape verdier, fremfor å ensidig være en kostnad for staten og skattebetalerne, sier Bjarmann-Simonsen. Han er også tydelig på at NHO skal følge med og sikre at ordningen faktisk fungerer etter hensikten.

Til tross for enkelte gladnyheter var det også mye som manglet i dagens krisepakke. For bygg- og anleggsnæringene er det skuffende at de store samferdselstiltakene lar vente på seg.

- Bygg- og anleggsnæringen er en av de største næringene i Nord-Norge og sysselsetter hver 10. nordlending. Næringen står nå overfor sin største krise noensinne og tusenvis av årsverk kan forsvinne de neste årene. Den krisepakken som er kommet i dag er milevis fra å løse utfordringene næringen nå står overfor, sier Stein Windfeldt direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg i Nord-Norge (EBA).

NHO og LO i Nordland har sammen spilt inn forslag til store og gryteklare samferdselstiltak, men foreløpig er nesten ingen av forslagene hensyntatt i regjeringens pakker.

- Det er skuffende at ingen store samferdselsprosjekter er på plass i denne omgangen. Særlig når vi vet hvor viktig bygg- og anleggsnæringen for jobb- og verdiskapingen både i Nord-Norge og landet for øvrig, sier Bjarmann-Simonsen. Han presiserer at store samferdselsprosjekter har vist seg å ha svært store ringvirkninger ut over selve byggenæringen.

- Omsetningsimpuls i bygg- og anleggsnæringen gir betydelig verdiskaping og sysselsetting både i og utenfor næringen. Det må stortinget ta hensyn til når de neste uke skal behandle regjeringens forslag, avslutter Bjarmann-Simonsen og Windfeldt samstemte.