– Kan ordfører garantere at Sortland kommune ikke har betalt for at barn sendes på koranskoler?

Interpellasjon til Sortland kommune fra Sortland FrP om barn sendt til utlandet mot sin vilje.
Meninger

Mandag 25.05 fikk regjeringen overlevert rapporten «ikke bare en ferie» som er en rapport om barn som blir sendt til utlandet mot sin vilje. I rapporten kom det frem sjokkerende historier fra enkeltmennesker – barn som har blitt sendt til utlandet mot sin vilje og blitt utsatt for sterk sosial kontroll, vold, tortur og innlåsing. Forholdene som beskrives av barna selv er uverdige og ikke slikt et barn skal oppleve. Bakgrunnen for at de har blitt sendt kan være alt fra rus, småkriminalitet, at man har fått «for mye» vestlige verdier og forlater sin religion.

Og mange har blitt sendt til koranskoler som noen av barna beskriver som «oppdragelsesinstitusjon. Avhengig av grunner foreldrene måtte ha for å svikte sine egne barn ved å la de oppleve slike ting, er det ikke sånn vi skal ha det i Norge.

Det mest graverende i rapporten som kom frem var opplysninger om at barnevernet støttet og betalte flybilletter for barna til utlandet. Da de så på det som en bedre løsning grunnet en lengre periode med ungdomskriminalitet osv. For Fremskrittspartiet i Sortland er ikke koranskoler og fysisk avstraffelse løsningen på barn som har falt litt utenfor.

De skal hjelpes for å komme på rett kjøl med profesjonell hjelp – i Norge.

  • Kan ordfører garantere for at barnevernstjenesten i Sortland kommune ikke har betalt for at barn sendes på koranskoler?
  • Hvordan jobber Sortland kommune for å avdekke og hindre negativ sosial kontroll?
  • Hvis Sortland kommune og dens tjenester mistenker eller avdekker at foreldre skal sende eller har sendt barna til utlandet, vil ordfører sikre at kommunen gjør det de kan for å hindre og anmelde slike forhold til politiet?

Forslag til vedtak i formanskap:

  • Barnevernstjenesten i Sortland kommune skal ikke betale for at barn sendes på koranskoler i utlandet.
  • Sortland kommune skal så langt det er mulig avdekke og hindre sosial kontroll.
  • Sortland kommune og dens tjenester skal ved mistanke om at foreldre skal sende eller har sendt barna til utlandet, gjøre det de kan for å hindre dette, samt anmelde slike forhold til politiet.