Minneord over Ole Kristian Kristiansen

Meninger

Det var med stor sorg vi kolleger og medarbeidere i Den norske kirke mottok budskapet om Ole Kristian Kristiansens brå bortgang søndag 24 mai!

Ole Kristian har en lang tjeneste bak seg i kirken! Etter endt utdannelse på Det teologiske menighetsfakultet i Oslo ble han prest i 1979, og han sto i fast tjeneste i ulike sammenhenger i kirken fram til 2014. Etter dette har han gjort mange vikaroppdrag som prest i Vesterålen prosti, i tillegg til det frivillige arbeidet han har lagt ned som medlem av Hadsel menighet.

Vi som var hans kolleger og medarbeidere kommer til å minnes Ole Kristian som et varmt medmenneske og en god prestekollega. Det var alltid hyggelig å treffe ham, han var positiv og hadde glimt i øyet, han var kulturåpen og han hadde en kjærlighet til både folk og til faget sitt, teologi. Selv opplevde jeg ham som en svært reflektert kollega, en som kunne gå i dybden, men som også kunne se bredden gjennom sin åpenhet for nye inntrykk og impulser som han mottok. En spennende mann synes jeg!

Da jeg bladde litt i prostens arkiv fant jeg et brev som en person i Vesterålen hadde sendt inn til prostens kontor i forbindelse med at Ole Kristian avsluttet sin tjeneste som sokneprest for Dverberg og Bjørnskinn for noen år tilbake. Der sto det følgende om Ole Kristian: "Han har en folkelig tilnærmelse til Guds ord, og han taler på en slik måte at det er umulig å sovne av"! Dette forteller noe om en prest som hadde evne til å engasjere og anvende det bibelske materiale slik at det ble nært og aktuelt!

Det er masse flott en kunne trekke fram om Ole Kristian. Vi som sto ham nær som kolleger og medarbeidere takker for hans lange og pliktoppfyllende tjeneste i Vesterålen prosti og Sør-Hålogaland bispedømme. Det er mange mennesker Ole Kristian har fått bety noe for.

Tankene går til hans nærmeste i denne tunge tiden. Fred med Ole Kristians gode og lyse minne som vi alltid vil bære med oss videre.