En flau sak for folkestyret

Innbyggernes evne og vilje til å engasjere seg i politiske saker, er et viktig premiss og prinsipp for folkestyret.
Meninger

Stortinget har etablert noen få ordninger for å fremme lokalt engasjement. Ett av disse handler om innbyggerforslag. Det vil si at innbyggerne kan kreve en sak behandlet av kommunestyret. Sist Stortinget uttalte seg om denne ordningen, uttalte et samlet storting at ordningen var «en viktig demokratisk rettighet.»