Når næringsvirksomhet blir krigshandlinger

Meninger

«I Amerika skjøt de indianerne, her i landet blir vi pint i hjel.»

Dette uttalte reineier John Kristian Jåma til Adresseavisa 2. mai i 2018 i forbindelse med et kraftledningsskjønn for Inntrøndelag tingrett.

Vindkraftutbygging innebærer «etnisk rensing» av samene. Dette påsto Christina Fjeldavli fra organisasjonen Motvind Norge i et innlegg i avisa Sagat 6. mai i år.

Etablering av oppdrettsanlegg i Finnmark og Troms er «okkupasjon» av Sápmi. Dette var forfatter John Gustavsens budskap i Sagat 3. juni i år.

Dette er tre eksempler på en type krigsretorikk som er tatt i bruk av motstandere av vindkraft og fiskeoppdrett de siste par åra. Tilsvarende retorikk har vi sett fra motstandere av Nussirs planer om gruvedrift i Repparfjord.

At etablering og utøving av lovlig næringsvirksomhet i Norge blir omtalt som krigshandlinger, er uttrykk for rimelig ekstreme holdninger. Holdninger som man ikke trudde hørte heime i et liberalt demokrati som det norske.

Når bygging av kraftlinjer og vindturbiner i Norge sidestilles med skyting av indianerne i Amerika, er det noe alvorlig galt med vurderingsevnen. Og det forteller en heil del om debattklimaet, at slike påstander ikke får særlig motbør, men faktisk høster oppmuntrende klapp på skuldra.

Den israelske historikeren Ilan Pappe utga i 2007 boka The Ethnic Cleansing of Palestine. Her dokumenterte han Israels fordriving av palestinerne. Ei fordriving som med rette kan karakteriseres som etnisk rensing. Det er en hån mot palestinerne å sammenligne deres skjebne med det samer i Norge i 2020 utsettes for gjennom vindkraftutbygging som berører reinbeiteområder.

Palestinerne på Vestbredden og Gaza har i meir enn 50 år levd under okkupasjon. At John Gustavsen tillater seg å bruke betegnelsen okkupasjon om etablering av oppdrettsanlegg i vårt nordligste fylke, framstår som ei grov fornærming av et folk som gjennom generasjoner har følt på kroppen hva en okkupasjon er.

Det er grunn til å rope et kraftig varsku om bruken av denne typen krigsretorikk. Det offentlige ordskiftet i Norge er ikke tjent med at det etableres et debattklima hvor det knapt er noen grenser for hvilke ville påstander og sammenligninger som kan kastes fram.

Naturvernforbundet i Norge har prisverdig nok tatt avstand fra bruken av begrepet «etnisk rensing» om vindkraftutbygginga i Norge. Men jeg registrerer at forbundets lokale representanter både i Finnmark (Svein Lund og Piera Jovnna Somby) og Nordland (Bjørn Økern) synes det er heilt på sin plass å bruke slike begrep. Det samme er kommet til uttrykk fra ledelsen i organisasjonen Motvind.

Det burde være mulig for motstandere av vindkraft, fiskeoppdrett og gruvedrift å finne andre måter å argumentere på enn å opptre som om det var en krig som pågikk. Og mange motstandere evner også å gjøre det. Men for de mest høgrøsta motstandere holder det ikke med saklige argumenter. Innhylla i krigsretorikk har de gått på barrikadene i suveren forakt for så vel demokratiske spilleregler som alminnelig folkeskikk.

Det er på høg tid at det nå blir tatt et oppgjør med disse kreftene.