Fra nordområdene til verdensrommet

Finansieringen av Andøya Space Port kom fordi regjeringen koblet prosjektet riktig sammen med nordområdepolitikk og romsatsing. Ringvirkningene for Andøya-samfunnet og hele landsdelen kan kun sikres hvis vi fortsetter denne tankegangen.
Meninger

Under president Kennedy startet romprogrammet Apollo som endte med å sende de første menneskene til månen. Kennedy er også kjent for å ha sagt at «suksess har tusen fedre, en fiasko er foreldreløs». Når Arbeiderpartiet under fylkestingsmøtet stiller et formelt spørsmål - til seg selv - om Andøya Space Port, vel, så kan tankene gli til det nevnte sitatet.

Det er selvfølgelig positivt at det har vært tverrpolitisk enighet om dette prosjektet her i fylket. Men undertegnede har begge innsikt i, henholdsvis fra regjeringsapparatet og fylkesnivået, hvordan prosjektet har vært drevet frem til dit vi er i dag.

Regjeringens nordområdestrategi i 2017 satte for første gang Andøya Space Port inn i en nordområdesammenheng. Nordland Høyre ga kort tid etter en uttalelse om saken, som satte prosjektet ytterligere inn i en utenrikspolitisk, industriell og romteknologisk kontekst.

Utredningsarbeidet siden har vist den beredskapsmessige nødvendigheten av at nettopp Norge har kapasitet til slik oppskytning, med behov for nøyaktig navigasjon, kommunikasjon og kunnskap i vår nærings- og folkerike del av Arktis.

Beliggenheten på Andøya er unik, likeledes er kunnskapsmiljøet på dagens Andøya Space Center. Det sammenfaller godt med satsinger i universitetsmiljøet i Narvik, og Kongsbergs aktiviteter i Tromsø og på Svalbard.

Utenrikspolitisk er det en betydelig kapital overfor både allierte og andre arktiske kyststater vi ønsker samarbeid med, at Norge har denne oppskytingskapasiteten.

Rekkevidden av regjeringens satsing på Andøya Space Port er nesten ikke mulig å overdrive. Vi skal nå vinne konkurransen med Skottland, Portugal og Sverige, for å bli det europeiske oppskytingsstedet.

Det er på denne bakgrunnen at fylkesrådet i Nordland må løfte blikket, heve seg over partipolitiske teateroppsetninger, og være med på tiltak for at kommersiell romfartsindustri skal velge nettopp Andøya og Nord-Norge for sin virksomhet. Vi har ingen tid å miste. Den første prøveoppskytingen fra Andøya er planlagt i 2021.

Vi etterlyser generelt en mer offensiv holdning fra det rød-grønne fylkesrådet, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstre og Kristelig folkeparti, til å tenke nordområdene på andre felt også. Regjeringens nordområdemelding legges som kjent frem allerede til høsten. Her har vi virkelig muligheten til å peke på rammevilkårene for at folk i vår landsdel skal kunne skape mer for seg og samfunnet, for at den økonomiske veksten i nord fortsetter, og at vi endelig bryter trenden med befolkningsnedgang til oppgang.

Dersom vi bedre evner å se våre samfunn i Nordland i prismet av nordområdepolitikk, altså i et nasjonalt såvel som nordlig internasjonalt perspektiv, så er det ingen grense for hvor langt vi kan nå. Ja, utsiktene fra nordområdene når helt ut til verdensrommet.