– Melder meg ut av Øksnes Ap etter 40 år

I et brev til Øksnes Arbeiderparti, melder Hildegunn Arntzen seg ut av partiet etter 40 år. Årsaken er måten partiet behandlet og karakteriserte medlemmer av utvalg i politisk møte tidligere denne uka.
Meninger

Jeg viser til telefonsamtale den 16 juni der jeg meddelte at jeg kom til å melde meg ut av Øksnes Arbeiderparti. Etter snart 40 års medlemskap og aktiv deltagelse i både fylkespolitikk og lokalpolitikk gjennom flere perioder, velger jeg nå å forlate partiet. Begrunnelsen for å avslutte medlemskapet er utelukkende knyttet til Øksnes Arbeiderparti.


Mener utvalgsleder «korsfestet» og spottet administrasjonen. – Jeg var kanskje for krass

Geir Rognan og Øksnes Ap rettet krass kritikk mot leder for teknisk hovedutvalg, Torgeir Larsen, i gårdagens kommunestyremøte. I dag innrømmer Rognan at han kanskje var litt krass i ordbruken, men står samtidig for kritikken mot Larsen. Larsen på sin side er glad for at Rognan har moderert seg.


Den utløsende faktor er partiets opptreden under kommunestyremøtet den 16 juni der det ble framsatt uberettiget og ubegrunnet personkarakteristikker av politisk valgte personer i Øksnes. Øksnes Arbeiderparti har misbrukt Det Norske Arbeiderparti til å fremme sterke karakteristikker og fremssette mistillitsforslag mot lovlig valgt hovedutvalg og i særdeleshet mot enkeltperson i utvalget. Jeg kan ikke være medlem i Øksnes Arbeiderparti som vilkårlig utsetter enkeltpersoner for umenneskelig behandling.

Nok en gang har kommunestyregruppa i Øksnes Arbeiderparti forsøkt å fjerne leder og teknisk hovedutvalg. Dette skjedde også ved et par anledninger i forrige periode. Dette førte til at flere medlem som har tjent partiet gjennom et langt liv, valgte å forlate partiet. I tillegg valgte flere medlem ikke å fornye sitt medlemskap.

Som kjent har jeg advart Øksnes Arbeiderparti mot personfokus i lokalpolitikken. I politisk sammenheng er det høyst uvanlig å ty til slike drastiske politiske virkemiddel som å avsette et politisk hovedutvalg. Det er uheldig for det politiske klima i kommunestyret og det er også uheldig for kommunens omdømme.

Noen ganger må en akseptere at det er ulike ståsted og ulike meninger om både mål og virkemiddel. Politiske flertallsvedtak gjelder og må følges opp av både politisk og administrativ ledelse. Å klargjøre forventninger og etterspørre resultat må kunne være legitimt, selv om administrasjonen vil mislike dette.

Noen ganger kan det være på sin plass å være tydelig, framfor å pakke alt inn uklar «tåketale». Også en arbeidsgiver må kunne stille krav.

Jeg ønsker ikke å bli assosiert med et parti hvor befolkningen og jeg personlig stiller spørsmål ved manglende etikk og den ukultur som har utviklet seg i Øksnes Arbeiderpaeti.

Mitt håp og ønske er at politikerne i Øksnes i større grad kan dra lasset i samme retning, til beste for Øksnessamfunnet. Vi har nok av utfordringer som trenger oppmerksomhet og som best løses i fellesskap


Forlangte nyvalg til teknisk hovedutvalg, men ble ikke hørt

Opposisjonspartiene i Øksnes, Ap, SV og V forlangte i dag nyvalg til teknisk hovedutvalg, etter at Øksnes Ap tidligere i dag lanserte et mistillitsforslag mot utvalgets leder Torgeir Larsen. Dette var ikke flertallet i kommunestyret enig i.