Svar på grunngitt spørsmål

Her er ordfører John Danielsens svar på grunngitt spørsmål fra Silje Kristoffersen.
Meninger

I utgangspunktet så vil jeg ikke kommentere interpellasjoner fra andre kommunestyrerepresentanter. Det med bakgrunn i at det er besvart. Når jeg nå velger å gjøre unntak så er det med bakgrunn i at representanten Yngve Hansen samtykket.


Det henvises her mest sannsynligvis til siste setning i nest siste avsnitt i mitt svar. Derfor velger jeg å referere hele avsnittet.

Vi er nok alle enig om at lokalene som hjemmetjenesten bruker i dag er utfordrende. Dette er noe et enstemmig kommunestyre ga utrykk for i fjor høst ved budsjettbehandlingen. Når det gjelder bakgrunnen for at det i dag ikke er bygd lokaler til hjemmetjenesten samt omsorgsboliger så er dette et valg som er gjort av posisjonen i forrige periode


Svaret mitt her er bl.a bygd på Yngve Hansen`s interpellasjon datert 28.04.2020 – ref siste avsnitt:

Hjemmetjenesten har midlertidig tilhold ved Sommarøy skole, i lokaler som ikke er tilpasset bruken og som skaper store utfordringer med logistikk og medfører unødvendig tidsbruk. I disse spesielle tider vi lever i har det heldigvis og fortjent vært mye positiv omtale av de som utfører samfunnsnyttig arbeid. Deriblant de ansatte i hjemmetjenesten, som gjør en fantastisk jobb for at de av være eldre og andre pleietrengende som ønsker å bo hjemme så lenge som mulig får muligheten til det. Hvor lenge synes ordfører det er forsvarlig å tilby disse hverdagsheltene de spartanske forholdene som de har i dag?

I ditt grunngitte spørsmål så kommer du med påstander om at mitt svar er en udokumentert påstand. Ut fra den informasjonen som undertegnede sitter inne med så satt Ap i posisjon som styrende parti fra høsten 2015 til høsten 2019. Flytting fra Myre til Sommarøy skole skjedde vinter/vår 2019. Her vil jeg bare kommentere at hvis undertegnede har tatt feil så ber jeg om at dette dokumenteres fra Silje Kristoffersen.

Videre er min klare oppfatning er at posisjonen med Ap som største parti i perioden 2015-2019 har vært med å tilrettelegge de lokaler som hjemmetjenesten har i dag. Således mener jeg at Yngve Hansen Ap ikke bør beskylde dagens ordfører for å ha ansvar for de såkalte «spartanske forholdene» ved tidligere Sommarøy Skole.

Så tilbake til roller. Her vil jeg bare kommentere at alle i kommunestyre har en rolle som folkevalgte. Ikke bare ordfører. Hvis mitt svar på påstander fra deg nå eller i interpellasjonen fra Yngve Hansen er uanstendig så vil det nok være utfordrende for undertegnede å svare på påstander fremsatt av representanter.

Når det gjelder brev/åpne brev/leserinnlegg o.l så svarer jeg på noen. Andre tar jeg til orientering. Dette med bakgrunn i at jeg ønsker å bruke dagen min som ordfører til å være med å skape gode tjenester samt utvikle Øksnes samfunnet, ikke bare besvare politiske ytringer. Håper at vi kan være enig om det.